Versterking van het economisch klimaat en ondernemer-schap

D66 wil dat de gemeente naast de activiteiten voor het Bio Science Park een actievere rol pakt in de samenwerking met winkeliersverenigingen en lokale ondernemers in het bepalen van een gezamenlijke agenda. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk rond bijvoorbeeld openingstijden en de inrichting van een winkelgebied.

Met onze inwoners in een sterke regio

  • De gemeente neemt initiatieven voor het duurzaam versterken van de bedrijvigheid en het verbeteren van het economische klimaat.
  • De gemeente trekt actief op met de winkeliersverenigingen in het versterken van de regionale aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden.
  • De gemeente neemt, waar gewenst, het initiatief voor een gemeenschappelijk agenda met de winkeliersverenigingen en de ondernemersvereniging.
  • De gemeente ondersteunt en faciliteert ondernemers waar mogelijk in het opvangen van de (financiële) gevolgen van de Coronapandemie.
  • Met de PVOO werkt de gemeente aan een structureel partnerschap in het realiseren van wederzijdse doelen.
  • De Boeg en het Bio Science Park dragen actief bij aan het versterken van het economische klimaat in Oegstgeest in brede zin.