Betaalbare (zorg)woningen

Er zijn in Oegstgeest verschillende concrete locaties met kansen voor betaalbare (zorg)woningen:

Standpunten Ruimte, Wonen en Groen

  • De locatie van de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan heeft potentie voor de bouw van sociale- en middeldure huurwoningen, in het bijzonder voor de oudere doelgroep. Een ‘knarrenhof’ of andere vorm van huisvesting voor ouderen is een goede optie.
  • Op de locatie van voormalig partycentrum La France past terughoudendheid. Er is een mogelijkheid om hier woningen voor mensen met een zorgbehoefte te realiseren. Het huidige plan ‘Patio’ is te hoog en te massief.
  • De antiekzaak de Almondehoeve gaat stoppen. Op deze locatie is de mogelijkheid om een combinatie van een park en (sociale) woningbouw te realiseren, waarbij het percentage bebouwing (winkel, huizen en kassen) gelijk blijft.
  • De bestaande bebouwing aan de Piet Heinlaan en de Hazenboslaan bij het Hofbrouckerpark kan vernieuwd worden, maar alleen als hier woningen voor mensen met een zorgvraag worden gerealiseerd en met behoud van de groenfunctie van het park.