Versnelde huisvesting statushouders in Oegstgeest

Op 14 juli heeft samenwerkingsverband Holland Rijnland de gemeenten geïnformeerd dat de veiligheidsregio’s en het Rijk op 24 juni afspraken met elkaar hebben gemaakt over de versnelde huisvesting van statushouders. Voor Oegstgeest gaat het hierbij om de huisvesting van 9 statushouders. Dit is op 6 september behandeld in de oordeelsvormende vergadering Burger.

Door de tijdsdruk ligt het voor de hand om voor de huisvesting te kijken naar vrijkomende sociale huurwoningen en moet er mogelijk naar andere tijdelijke maatregelen gekeken worden. Het gevolg hiervan is dat er deze zomer iets minder sociale huurwoningen beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden.

D66 Oegstgeest realiseert zich heel goed dat de woningnood hoog is en dat er in onze gemeente veel inwoners zijn die al lang wachten op een betaalbare woning. Tegelijk vragen wij begrip voor de situatie van de statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen door de vaak schrijnende en onveilige situaties waar zij uit komen.

Onze fractie ondersteunt deze versnelde huisvesting. Wij zijn van mening dat we deze aantallen als gemeente goed aan kunnen en blijven ons in het algemeen inzetten voor een verbetering van de doorstroming op de woningmarkt en de realisatie van voldoende extra betaalbare woningen in Oegstgeest.