Beeld: D66 Oegstgeest

Top 8 Kandidaten GR2022 bekend

D66 Oegstgeest presenteert de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. “Het is een mooie mix van ervaring en nieuw talent. De kandidaten nemen veel kennis en expertise mee op verschillende terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg en groen wonen. Op de lijst staan mensen met een sterk netwerk in de regio en veel jonge mensen die zijn opgegroeid in ons dorp”,  aldus lijsttrekker Elfred Bus. Bij D66 stemmen de leden over de samenstelling van de lijst.

Elfred Bus is in juni al door de leden verkozen tot lijsttrekker. Hij zit sinds 2014 in de gemeenteraad voor D66. Het meest gestegen is de in Oegstgeest opgegroeide Jolijn Kouwenhoven. Zij staat op 2. Jolijn heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met diverse thema’s waaronder ruimtelijke ordening, cultuur en diversiteit. Op plek 3 staat huidig raadslid Arne Jan Vos, ook opgegroeid in Oegstgeest. Hij neemt veel ervaring mee op het gebied van groen wonen, ruimtelijke inrichting en duurzaamheid. Een nieuw gezicht is Jeroen Das. Hij heeft de afgelopen periode ervaring opgedaan als commissielid binnen de Oegstgeester politiek. Hij houdt zich bezig met diverse thema’s, waaronder energietransitie en sociaal domein. Voor zittend raadslid Lydie Vellema is plek 5. Zij heeft expertise op het gebied van onderwijs, sport en onze ondernemers. Oud-voorzitter Natalie Jonkers staat op plek 6. Zij heeft een half jaar geleden de overstap gemaakt naar de praktijk van de gemeentepolitiek en is nu commissielid. Nog een paar nieuwkomers op plekken 7 en 8. Jelcher de Ruijter is een paar jaar geleden naar Oegstgeest verhuisd, is coach en wil zijn kennis en ervaring inzetten binnen de lokale politiek. Sander Nubé heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Verkiezingsprogramma van D66 Oegstgeest.

#1. Elfred Bus
#2. Jolijn Kouwenhoven
#3. Arne-Jan Vos
#4. Jeroen Das
#5. Lydie Vellema
#6. Natalie Jonkers
#7. Jelcher de Ruijter
#8. Sander Nubé