Persbericht Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft Progressief Oegstgeest als grootste partij aan Siebe Riedstra gevraagd om een eerste verkenning uit te voeren om te komen tot een stabiel gemeentebestuur dat aan de slag kan gaan met de uitdagingen waar Oegstgeest voor staat. Siebe Riedstra heeft met alle partijen gesproken en op 29 maart zijn eindrapport gepubliceerd waarin hij adviseert om een Progressief Oegstgeest-D66-Hart voor Oegstgeest coalitie te vormen. Alle drie de partijen hebben bij de verkiezingen zetels gewonnen en er zijn goede aanknopingspunten voor een inhoudelijke samenwerking te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Riedstra adviseert een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voor een beperkt aantal inhoudelijke onderwerpen – zoals de financiële kaders en ruimtelijke ordening – heldere en scherpe afspraken. Ook ziet hij ruimte voor inbreng van andere raadsfracties en de bewoners van Oegstgeest.

Daarnaast adviseert Riedstra om te komen tot een raads-breed programma met afspraken over de gewenste manier van samenwerking en een nieuwe bestuurscultuur.

Naar aanleiding van het rapport zijn Kees Burger en Gerlof Kruidhof, oud-raadsleden van PrO, bereid gevonden om de onderhandelingen richting een nieuwe coalitie te begeleiden als informateurs. Aan Siebe Riedstra is gevraagd om het traject tot een nieuwe bestuurscultuur te begeleiden, dit met alle partijen uit de raad.

Op 6 april hebben Hart voor Oegstgeest, D66 en PrO een gezamenlijk persbericht uitgebracht waarin de start van deze twee trajecten werd aangekondigd.

Sinds 7 april zijn er tussen de drie partijen 7 onderhandelingsrondes geweest over een nieuw coalitieakkoord. Deze gesprekken verlopen voorspoedig en in een goede sfeer. Conform het advies van de verkenner wordt gestreefd naar een akkoord op hoofdlijnen met heldere en scherpe afspraken over specifieke onderwerpen.

De partijen vinden elkaar snel, en het is de bedoeling dat eind deze maand alle onderwerpen een eerste keer zijn besproken. Voor sommige onderwerpen wordt nog advies gevraagd aan experts van de gemeente en ook zal het geheel aan wensen en ambities nog financieel worden doorgerekend. De verwachting is dat hier zeker nog de rest van de maand mei voor nodig zal zijn.

Helaas kunnen er in dit stadium nog geen details worden gedeeld over de onderwerpen en de afspraken. Zodra er een conceptakkoord is zullen we dit met raad en inwoners delen zodat er nog ruimte is voor inbreng. We denken nog na over welke vorm hiervoor het meest geschikt is.

Op 25 april is ook het traject voor de nieuwe bestuurscultuur van start gegaan. Hierbij zijn de eerste afspraken gemaakt. De gesprekken voor het coalitietraject vervolgen op 9 mei en de volgende meeting in het kader van het bestuurscultuurtraject is op 11 mei.