Jachthaven Welgelegen

Op de raadsvergadering van 22 september heeft de gemeenteraad een, door D66 geamendeerde, nota van uitgangspunten over Jachthaven Welgelegen aangenomen.

Er is sprake van een vrij unieke situatie aangezien de jachthaven omringd is door woningen. De jachthaven bestaat al rond de 100 jaar, maar de afgelopen jaren zijn rondom de jachthaven nieuwe woningen gebouwd. Veel van de omwonenden hebben flinke zorgen bij de uitbreiding van de jachthaven en wij hebben als fractie van D66 Oegstgeest contact met hen gehad. Wij steunen de Nota van Uitgangspunten, maar vinden ook dat extra waarborgen nodig zijn om tegemoet te komen aan de belangen van de omwonenden.

Na overleg met zowel de omwonenden als de eigenaren van de jachthaven hebben wij samen met Hart voor Oegstgeest, het CDA en PrO een amendement ingediend om de doelstelling van de raad duidelijker te verwoorden. Onze belangrijkste punten hierbij zijn:

  • Een loods voor het stallen van de bootjes in de jachthaven met wat ruimte om te manoeuvreren en onderhoud te doen. Dus geen boten van buitenaf hier opslaan.
  • Aan de achterkant komt een groene haag om de loods en de activiteiten op het veldje aan het oog van de omwonenden te onttrekken. De inwoners van de Theo Talboolaan kijken al tijden tegen een braakliggend stuk land aan, daar komt over de hele lengte een groene haag te staan.
  • Er worden regels opgesteld over geluidsoverlast. Samen met omwonenden en de ondernemer moeten die uitgewerkt worden. Het uitgangspunt is om onderhoud met geluid zo veel mogelijk in de loods te doen.
  • De jachthaven wilde een 4 meter hoge hijskraan aan de havenkade plaatsen. Wij vinden dit een grote impact op het uitzicht en staan dit dus niet toe. De ondernemer mag met een alternatief plan komen, maar dat moet beter in de omgeving passen.
  • Er is een parkeer- en verkeersprobleem rond de Lange Voortse driehoek. In principe heeft dit plan hier geen invloed op. Om uitbreiding van de problemen te voorkomen, maximeren we de verhuur op 10 boten.

Met deze geamendeerde Nota van Uitgangspunten kan nu het bestemmingsplan worden gemaakt. Zodra dit klaar is zal dit ter inzage worden gelegd en heeft iedereen de gelegenheid om erop te reageren. Na afloop hiervan zal de gemeenteraad kijken of alle reacties goed zijn beantwoord en of het bestemmingsplan aansluit op onze uitgangspunten.