D66 Oegstgeest presenteert verkiezings-programma

D66 Oegstgeest presenteert haar verkiezingsprogramma: ‘Samen voor een duurzame toekomst’. Met ambitie, maar ook bewust van de grote uitdagingen, willen de Democraten ervoor zorgen dat Oegstgeest ook in de toekomst dit mooie vooruitstrevende dorp blijft om te wonen en te werken.

De problemen hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld. De kwaliteit van Oegstgeest als woongemeente staat onder druk, onze scholen, bruggen en wegen zakken vanwege achterstallig onderhoud door de ondergrens. De gemeente kan maar met moeite goede ambtenaren vinden en is steeds minder goed bereikbaar. Het vertrouwen in het bestuur is alleen maar minder geworden. Ondertussen zijn er geen passende woningen voor starters, lagere inkomens of ouderen met een zorgbehoefte. D66 wil een flexibele gemeente met ambitie. Een gemeente om trots op te zijn, met lef om te investeren, in samenwerking met onze inwoners en ondernemers en aantrekkelijk voor talentvolle medewerkers.

Groen wonen

De kwaliteit van Oegstgeest als woongemeente kan alleen overeind blijven als we zorgen voor kwalitatief goede duurzame woningen met een goede groene inbedding. D66 vindt het belangrijk dat inwoners gaan bepalen hoe Oegstgeest eruit moet zien en dat daarmee regie wordt gepakt op alle plannen van projectontwikkelaars. Een locatie als ‘La France’ naast Wijckersloot is voor D66 bij uitstek geschikt voor goed ingepaste zorgwoningen. Daarnaast versterken we bij voorkeur de leefomgeving bij de Almondehoeve met beperkte sociale woningbouw in een groene parkstructuur.

Kansrijk opgroeien

Voorzieningen als scholen, het zwembad en de bibliotheek zijn onmisbaar. Net als de verenigingen en vrijwilligers die dagelijks voor ons als inwoners aan de slag zijn. We zorgen dat de basis op orde is met een adequate jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zodat iedereen de kans krijgt om hier aan deel te nemen. We zijn actief in gesprek met scholen, sportverenigingen en andere Oegstgeester organisaties en stimuleren initiatieven door drempels weg te nemen en actief verbindingen te leggen.

Gemeente voor u

Een nieuwe bestuurscultuur is hard nodig om de kloof tussen burgers en bestuur te dichten. D66 wil een inwonersgerichte gemeente die meer inzet op participatie. De adviserende rol van inwoners moet worden versterkt door invoering van het recht op burgeramendement. Regionale samenwerking staat ook hoog op de agenda. Alleen bij een goede regionale samenwerking kan de positie van Oegstgeest als zelfstandige gemeente worden versterk.

D66 Oegstgeest staat met dit programma voor een gemeente die samen met de inwoners regie pakt op de toekomst van ons mooie dorp. De komende weken gaat D66 met dit programma de kiezers in Oegstgeest overtuigen met de ambitie na de verkiezingen vanuit het College aan de slag te gaan met het achterstallig onderhoud en de andere grote uitdagingen voor Oegstgeest.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.