Jeroen Das

Jeroen Das - Beeld: Gruytphotography

Jeroen Das woont in Nieuw-Rhijngeest en is sinds 2022 raadslid voor D66 Oegstgeest.

  • 37 jaar
  • Leiderdorp
  • Oegstgeest
  • Hij/hem

Het is belangrijk dat Oegstgeest een dorp blijft waarin het goed leven is voor iedereen. In de afgelopen raadsperiode heb ik kunnen ervaren hoe moeilijk het is om in de huidige raad op een open manier concrete problemen bespreekbaar te maken, laat staan aan te pakken. De slagkracht en dienstverlening is daardoor sterk achteruit gegaan. Door het jarenlang uitstellen van investeringen in faciliteiten, maar ook in de eigen organisatie, verliest de gemeente het contact met de inwoners en kunnen zij alleen reageren in plaats van besturen.

Het zijn zeer zorgelijke ontwikkelingen die het woonplezier van onze inwoners sterk beïnvloeden. Als raadslid wil ik graag werken aan het oplossen van deze problemen. In de eerste plaats moeten wij beginnen met het versterken van de dienstverlenende organisatie van de gemeente. Hierbij moeten wij goed afwegen of onze inwoners het beste gediend zijn door lokale- of regionale versterking. Pas als de dienstverlenende organisatie op orde is, kan Oegstgeest weer effectief beleid vormen. Zodat wij als gemeente de onderwijsvoorzieningen, infrastructuur en het groen weer op orde kunnen brengen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Park Landskroon en de speeltuintjes in Nieuw Rhijngeest, leuke plekken om met je kinderen te spelen. Al zijn ze nog voor verbetering vatbaar.

Wat wil jij als raadslid veranderen?

  • De dienstverlening en de mogelijkheden voor contact met de gemeente is voor inwoners de laatste jaren sterk achteruit gegaan. We moeten investeren in de eigen gemeente om de dienstverlening weer op orde te krijgen.
  • Voorzieningen voor een kindvriendelijk dorp.
  • Digitale- en innovatieve toepassingen waarmee de lokale zorg- en onderwijsvoorzieningen ondersteund kunnen worden.
  • Investeren in de infrastructuur van het dorp, op veel plekken is deze verouderd en toont het gebreken (bv. Duikerbrug)

Wat betekent D66 voor jou?

Wat mij aanspreekt aan de visie van D66 is dat het uit gaat van de kracht van het individu, dat dezelfde kansen als ieder ander moet krijgen om zich te ontwikkelen. Hierin heeft de overheid een faciliterende en beschermende rol. Het is namelijk niet vanzelfsprekend in de Nederlandse samenleving dat iedereen dezelfde kansen krijgt en D66 is een partij die dit goed onder woorden kan brengen en hier progressie mee boekt. De inzet van de partij op het onderwijs, participatie en een dualistisch bestuur onderstreept dit idealisme  en ik hoop hier in te kunnen bijdragen in Oegstgeest

Wat is jouw favoriete boek (en waarom)?

“Leaders eat last” van Simon Sinek. In essentie gaat het boek over de rol dat leiderschap (hoeft niet altijd degene met de functietitel te zijn) kan spelen in het creëren teams waarin vertrouwen en presteren centraal staan. Inspirerend omdat het op een eenvoudige manier theorieën uit de biologie en antropologie koppelt aan praktijkvoorbeelden. Het toepassen van de lessen in de dagelijkse praktijk levert ook daadwerkelijk resultaat op.

Wat is jouw laatst bezochte culturele event?

Tentoonstelling “Van onschatbare waarde” bij Naturalis. Een tentoonstelling vol natuurhistorische objecten. De Darwinvinken, een Kaapse Leeuw, een meteoriet en veel meer interessante objecten. Mijn interesse voor natuur en geschiedenis kwamen hier goed samen en ik vond het super interessant om hierover te leren.