Raad stemt voor plan supermarkt Zevenhoven

In de gemeenteraad lag vanavond (28 september) een plan voor om (financieel) te ondersteunen bij de oprichting van een coöperatie voor het voorbehoud van een buurtsupermarkt in het dorp Zevenhoven. D66 heeft, evenals de rest van de gemeenteraad, met dit plan ingestemd.

Plan vanuit het dorp

Het plan is gekomen vanuit het dorp nadat de huidige ondernemers van de Dagwinkel hadden aangekondigd te stoppen. Veel inwoners hebben hulp aangeboden om de winkel overeind te houden. Dankzij de inzet van de dorpsraad is er nu een coöperatie opgerichten waardoor de winkel in het dorp open kan blijven.

Financiële ondersteuning

Er wordt nu incidenteel een budget van 50.000,- vrijgemaakt voor de nodige (duurzaamheids)investeringen in het pand. Met de verduurzaming moeten andere vaste lasten worden teruggedrongen en het kostenplaatje voor de supermarkt op deze manier ten gunste komen.

D66 blij 🙂

D66 is verheugd dat de sfeer en de aanloop op dit dorpsplein gecontinueerd blijft. En de raad van de gemeente Nieuwkoop heeft voor het eerst in jaren laten zien dat maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bedragen die ermee gemoeid zijn.

Raadslid Jop van der Pijl heeft geen deelgenomen aan de stemming vanwege de betrokkenheid van zijn ouders.