Nieuwkoop moet beginnen aan proactieve handhaving

Dat stelt fractieassistent Jop van der Pijl. Uit de beantwoording van mondelinge vragen bleek dat de gemeente een puur reactief handhavingsbeleid had. Een beleid waarin ondernemers, verenigingen of individuen pas werden gecontroleerd op naleving van de regels wanneer signalen uit de omgeving vertellen dat de regels niet worden nageleefd.

‘Dat is absurd’, stelt Jop van der Pijl. ‘Je kan niet van inwoners verwachten dat zij onze ondernemers op die manier gaan ‘verraden’. Inwoners zijn zich bewust van de mogelijke gevolgen van zo’n melding en dat zijn boetes van duizenden euro’s. We kunnen er niet als gemeente vanuit gaan dat inwoners dit gaan melden’.

Daarnaast ontving Van der Pijl ook negatieve geluiden uit zijn omgeving; ‘al meerdere leden hebben mij benaderd en verteld dat regels niet of nauwelijks worden opgevolgd’. Daarom is het tijd om als gemeente proactiever te gaan handhaven. Het beleid blijft verder hetzelfde: Eerst waarschuwen en het gesprek aangaan, daarna pas bekeuren.