Nieuwkoop in beroep tegen natuurvergunning Schiphol

De gemeente Nieuwkoop gaat in beroep tegen de verleende natuurvergunning door minister Van der Wal (VVD) voor Schiphol. D66 heeft, samen met SBN, een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze juridische procedure.

Eind september is er een natuurvergunning verleend aan Schiphol. In deze vergunning mag Schiphol 440.000 en tijdelijk 500.000 vluchten per jaar afhandelen.

Lees alle artikelen, waaronder het raadsbesluit en de eerdere zienswijze van de gemeente hier.

In onze gemeente zijn verschillende Natura 2000 gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nieuwkoopse Plassen. Deze gebieden zijn vatbaar voor schadelijke uitstoot (bijvoorbeeld van stikstof). De uitstoot komt, onder andere, door de luchtvaart.

D66 pleit al jaren in de Nieuwkoopse gemeenteraad, de provincie en landelijk voor het eerlijk laten doorrekenen van de impact van Schiphol en vervolgens een goede afweging te maken voor een (voor de omgeving behapbare) aantal vluchten.

Deze afweging kan wat D66 Nieuwkoop betreft alleen worden gemaakt wanneer Schiphol eerlijk moet worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving betreffende de natuur.