D66 Nieuwkoop stemt tegen collegeprogramma

Tijdens de bespreking van het collegeprogramma op 13 oktober heeft D66 Nieuwkoop tegen het collegeprogramma gestemd. Hieronder lees je de bijdrage van fractievoorzitter Jop van der Pijl.

Met lef uitvoeren

De titel van dit collegeprogramma is ‘Aan de slag met Nieuwkoop – Met lef uitvoeren’.  In de inleiding wordt gesproken over “actief aan de slag [gaan]” en “het is tijd voor actie”. Dit zijn veelbelovende teksten, waar we bij D66 blij van worden. 

De urgentie van actie op verschillende terreinen is voor D66 Nieuwkoop dé motivatie geweest om de afgelopen campagne met de slogan ‘Kijk verder dan morgen’ de verkiezingen aan te gaan. Dus de openingswoorden van het college. Die klonken erg goed voor ons. Met enthousiasme zijn wij vervolgens ook het collegeprogramma gaan lezen. 

Er staan zeker mooie punten in het programma…

Om te beginnen met de woningbouwopgave. Dit college wilt gaan versnellen en experimenteren met creatieve woonvormen. Ze hebben het streven om nieuwe woonwijken toekomstbestendig in te richten. Daarbij bedoelen zij: energieneutraal, natuur-inclusief, biodivers, klimaatbestendig en met groene ruimte die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Reken er maar op dat D66 voortaan met een checklist naar de raadsvergaderingen komt waarin bouwplannen worden besproken.
  
Verder komt dit college met zogenoemde landschapsplannen. Dit college heeft het streven om meer groen en water de wijken in te trekken en zo letterlijk een meer natuurlijke overgang te creëren tussen dorp en buitengebied. 
  
We gaan in de gemeente Nieuwkoop over van een reactief laadpalenbeleid naar een proactief laadpalen beleid. Wat betekent dat we niet wachten tot inwoners zich melden met het plaatsen van een laadpaal, maar dat wij zelf laadpalen zullen gaan plaatsen in nieuwe wijken en wijken waar er nog weinig zijn. 
 
Het college gaat met verenigingen het gesprek aan over inclusiviteit en diversiteit.

Tot slot, zeker niet onbelangrijk: er komt eindelijk een cultuurbeleid in onze gemeente Nieuwkoop. 

Maar uiteindelijk draait het erom waar de centen naartoe gaan

Een collegeprogramma kan vol staan met mooie woorden, maar het is belangrijk om ook even naar de centen te kijken. Waar een college de prioriteit legt, dat is meestal goed af te lezen aan de financiële keuzes.
 
Waar gaat het college extra geld in investeren de komende jaren? Dit college gaat 5 miljoen reserveren voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken, dit college gaat nog eens 5 miljoen steken in het doorontwikkelen van dorpscentra (vooral in Nieuwkoop en Ter Aar) en nog eens 1 miljoen voor de herinrichting van openbare ruimte in de winkelcentra, vooral een nieuwe parkeerplaats in Nieuwkoop wordt als heel belangrijk gepresenteerd.
  
Dit is een keuze van het nieuwe college. Een keuze waar, alvast vooruitlopend op de tweede termijn, D66 niet in mee kan en zal gaan. 

Het college slaat de plank mis als het gaat om de focus op het grootste maatschappelijke vraagstuk van deze tijd: klimaat en de energietransitie. 

Fractievoorzitter Jop van der Pijl

Stoppen met de rechtse hobby, start met actie op het gebied van klimaat!

De tijd van debatteren over de noodzaak van klimaatmaatregelen en de ongewenste afhankelijkheid van Russisch gas is voorbij. We zitten inmiddels midden in een energiecrisis en talloze gezinnen en ondernemers maken zich grote zorgen. 

En wat gaat dit college doen? Dit college gaat investeren in analyses waarmee zij de effecten van investeringen in duurzaamheid gaan analyseren, dit college gaat ondernemers ondersteunen met energiescans en dit college gaat inspringen bij lokale initiatieven. Veel onderzoek, weinig actie. 
  
Het credo ‘haalbaar en betaalbaar’ is vervangen door ‘realistisch en betaalbaar’, maar het is nog steeds dezelfde sfeer van ‘laten we niet te gek doen, we hebben nog alle tijd’. Hier nam ons enthousiasme toch wel heel snel af. 
  
Zoals sommige aanwezigen misschien al weten is de term ‘haalbaar en betaalbaar’ niet geliefd in D66 kringen. Partijleider Sigrid Kaag besteedde hier al aandacht aan in haar HJ-Schoo lezing tijdens de afgelopen kabinetsformatie. Met haalbaar en betaalbaar stelde zij, gaan we de wereld niet redden. Sterker nog, het is het nieuwe argument om niets te gaan doen. Het beschermen van onze economie, onze vrije manier van leven én onze natuur vraagt een drastische en ja, ook een kostbare, overgang. Dat is de grote opdracht van deze generatie en die opdracht gaat dit college uit de weg. 
 
Jammer, want we hebben via de MR inmiddels geleerd dat zelfs collega Elkhuizen ervoor pleit om er op gebied van de energietransitie een tandje bij te zetten. 
  
Dit collegeprogramma heeft een aanvulling nodig en de financiële tabel een aanpassing. Minder geld naar rechtse hobby’s en meer naar de oplossingen voor het grootste pijnpunt van alle gezinnen in onze gemeente: hoe kunnen zij mee in de overstap naar duurzame, schone en weer betaalbare energie.