D66: Nieuwkoop zet belangrijke stap voor Rookvrije Generatie

Een Rookvrije Generatie, daar gaat elke gemeente in Nederland wel voor, maar wat doe je nu het RIVM concludeert dat de doelen mogelijk niet gehaald worden? Precies, dan zet je een stapje extra.

Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie is een doel om per 2040 geen rokende jongeren en zwangere vrouwen meer te hebben en maximaal 5% rokenden volwassenen. De landelijke overheid zet allerlei stappen om dit te verwezenlijken: zo worden sigaretten uit supermarkten verwijderd, wordt er een campagne gevoerd en worden sigaretten alsmaar duurder. Echter, lokaal kan er ook het e.e.a. gebeuren voor de rookvrije generatie.

Acties gemeente

Het college heeft al verschillende acties genomen voor de Rookvrije generatie. Zo zijn alle openbare speel- en sportplaatsen in onze gemeente sinds dit jaar rookvrij en wordt er ook hard gewerkt om alle verenigingen rookvrij te maken voor 2025.

Motie

Alleen de D66 fractie ziet een kans nog nóg een stapje verder te gaan; hoeveel nut heeft het namelijk als ouders op de sportvereniging niet roken, maar direct buiten het hek wel beginnen? Wij hebben daarom een motie ingediend die het college oproept om samen met het onderwijs en verenigingen in gesprek te gaan over of en zo ja hoe de openbare ruimte rondom hun verenigingen zich leent voor een rookvrije omgeving. Zó houden we sigaretten uit de buurt van (sportende) kinderen en jongeren!

De motie is aangenomen met de stemmen van VVD (5), CDA (3), NN (3), D66 (2) en SGP-ChristenUnie (1) voor. Alleen de fractie van SBN (6) heeft tegen de motie gestemd.