Betoog raadslid Jop centrumplan Ter Aar

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft de D66 fractie een kort betoog gehouden over het plan. De gehele sprekerstekst van raadslid Jop van der Pijl in de eerste termijn is hieronder terug te lezen. D66 heeft uiteindelijk tegen het geamendeerde voorstel gestemd. De motie om snel te bouwen op de Vlinderlocatie is aangenomen.

Verdeeldheid in het dorp

We hebben het vanavond over het masterplan voor het dorpshart van Ter Aar. En laat ik, het begin van onze eerste termijn, meteen duidelijk zijn: Dat er iets moet gebeuren in het centrum van Ter Aar, staat buiten kijf en volgens mij is daar onder de inwoners en ondernemers ook weinig verschil van mening over. 

Tóch is het helaas gebeurd dat er tussen inwoners, de dorpsraad en ondernemers verdeeldheid is ontstaan. Niet alleen tussen deze groepen, maar ook binnen de groepen. Zulke verdeeldheid dat verstandhoudingen tussen de verschillende Ter Aarders is verslechterd, er zijn veel discussies en onenigheid in het dorp. Dat vinden wij écht zonde. Dit plan moet een impuls zijn voor Ter Aar. Het moet de leefbaarheid ten goede komen en ruimte maken voor nieuwe inwoners, zoekende naar een huis.

En hoe kan het dan toch dat al deze partijen in het centrum van Ter Aar nu zo’n verslechterde verstandhouding hebben gekregen. De D66 fractie denkt daar het volgende over; als gemeente hebben wij te vaak het idee geschetst dat het masterplan een plan is van de inwoners of van de ondernemers, de biz of van de dorpsraad is. Ik wil het college vragen voorzichtig te zijn en blijven met dit soort stellingnames. Het doel van participatie moet wat D66 betreft het ophalen van verschillende meningen en belangen zijn. De afwegingen welke meningen en belangen mee moeten wegen om zo tot een mooi centrumplan te komen; leg die alsjeblieft bij de raad neer, niet in het dorp. Zo laten we de ondernemers, inwoners en dorpsraad niet de hete kolen uit het vuur halen, maar doen wij dat. Laat inwoners en ondernemers alsjeblieft boos zijn op de gemeente, niet op elkaar. 

D66 heeft daarom de volgende vraag aan het college: ‘wat gaat het college doen om te zorgen dat de verslechterde verstandhouding in het dorp tussen de inwoners, ondernemers en de dorpsraad niet verder verslechterd, maar juist weer verbeterd in de verdere uitwerking van het centrumplan? 

Wensen D66 centrumplan

Als fractie hadden wij aan het begin van het traject de volgende wensen voor Ter Aar;
1) Wij wilden minder individuele parkeer clusters, het liefst terug naar 1 of 2 in het midden van het centrum. Zodat alle ondernemingen goed bereikbaar zijn én het eenvoudig is om te parkeren;
2) Wij wilden geen enkele vorm van parkeerregulering; blauwe kaart, vergunningen of parkeerkosten;
3) Wij wilden dat er met de herontwikkeling een gezellig en leefbaar dorpshart wordt gecreëerd die kan concurreren met het “2e centrum” van Ter Aar. 

Het “2e centrum” van Ter Aar

Want laten we eerlijk zijn, dat hangt boven de markt. Het “2e centrum” kent nu al verschillende winkels en een grote parkeerplaats, maar wat als we straks daar een nieuwe rondweg langs leggen of wat als een van de grote ondernemers daar vertrekt en ruimte maakt voor andere ondernemers vanwege de detailhandelsbestemming op die locatie? Maak van het Lindeplein het gezellige centrum van Ter Aar. 

Amendement coalitie

Dat brengt mij ook naar het amendement vanuit de coalitie. Wat onze fractie onduidelijk vindt is dat het streven naar dubbelzijdig bewinkellen, het haltermodel of “8tje” if you will, niet in het amendement wordt benoemd. Hiermee krijgen we het gevoel dat een van de drijvende krachten voor het levendige centrum weg wordt gehaald. Verder merken wij op dat in dit amendement wordt toegewerkt naar nóg een losse extra parkeercluster. Dat zien wij echt als iets onwenselijks. 

Tot slot op dit punt, in het amendement wordt opnieuw een participatietraject voorgesteld. Dit terwijl, zoals ook door mevrouw De Romijn van SBN aangestipt werd, er tijdens het participatietraject juist verdeeldheid is ontstaan. Hoe wil het college, in mogelijke uitvoering van dit amendement, dan toch zorgen dat diezelfde verdeeldheid niet opnieuw wordt gecreëerd, wanneer de verschillende partijen aan tafel worden gebracht? 

Motie D66: Ga bouwen op Vlinderlocatie!

Het amendement heeft ons ook bewogen een motie in te dienen. Wij zouden het als fractie namelijk zonde vinden om in de integrale uitwerking met participatie, waarin nog het een en ander kan schuiven zoals de coalitie voorstelt in het amendement, de uitwerking van de Vlinderlocatie stil komt te liggen. In onze motie vragen wij het college om; “zo snel als mogelijk te beginnen met het realiseren van zoveel mogelijk woningbouw op de Vlinderlocatie, ook wanneer er in de rest van het centrum nog geschroefd wordt aan het plan”. De reden voor ons op die fractie in te dienen moet duidelijk zijn; ga alsjeblieft aan de slag op de locatie van de Vlinder. 

Plan niet rijp voor besluitvorming

Dan even terug naar het voorstel zoals deze nu voorligt. D66 heeft, als enige fractie in de Nieuwkoopse raad, dit plan 2 weken geleden ‘niet rijp voor besluitvorming’ verklaard. Dit hebben wij als fractie om verschillende redenen gedaan. De eerste reden heb ik op het begin van mijn betoog proberen aan te stippen; de verdeeldheid in het dorp, maar dat gaat verder dan dat en dat brengt ons tot reden 2; de manier van besturen. Dit moest, ons inziens, hét plan worden voor het centrum van Ter Aar. Hét concrete, uitvoerbare plan zoals wij het college gevraagd hadden uit te werken. In plaats daarvan is het een visie en een wenselijk toekomstbeeld geworden waar volgens de wethouder nog ‘het een en ander in kan veranderen’ en het amendement dat vanavond voorlicht, versterkt dat alleen maar. 

Voorzitter, ik lieg oprecht niet als ik zeg dat wij echt even kwijt zijn waar we vanavond nou wel of niet over beslissen. En 2 weken geleden hebben wij tijdens de MR geprobeerd om dat meer in beeld te krijgen. Mijn hoop is ook vooral, dat er na vanavond geen verschil van inzicht bestaat over wat we nu precies hebben vastgesteld. 

Voorzitter tot zover,

De andere moties neem ik graag mee in mijn 2e termijn.