Marijke van Beukering nieuwe burgemeester Nieuwegein

Nieuwegein heeft de nieuwe burgemeester gevonden, die onze stad met lef verder brengt.” Met deze woorden begon Tom Verhoeve afgelopen dinsdagavond de aankondiging dat Marijke van Beukering door de gemeenteraad wordt voorgedragen als opvolger voor de huidige burgemeester Frans Backhuijs.

Over Marijke van Beukering

Marijke van Beukering (51) is sinds 2020 lid van de Tweede Kamer. Volgens de vertrouwenscommissie is ze een “energieke vrouw met flair en ambitie die goed kan luisteren”. Iemand met een koel hoofd en een warm hart, zegt Tom Verhoeve, voorzitter van de commissie. “Die combinatie heeft voor ons de doorslag gegeven. Ze is een persoon met lef. Een boegbeeld waar je ‘u’ tegen zegt. En dat zochten we.”

Marijke van Beukering krijgt felicitaties

Beeld: gemeente Nieuwegein

Over het proces

Als leidraad in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester gold de profielschets die de gemeenteraad op 15 december 2022 heeft vastgesteld. Deze profielschets is mede tot stand gekomen met input uit de stad. D66 dankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze profielschets: inwoners, waaronder ook veel jongeren, ambtenaren, raadsleden en ook overige partners van Nieuwegein. Dankzij jullie hebben we een prachtige en herkenbare profielschets opgesteld die de leidraad is geweest in onze zoektocht.

De vertrouwenscommissie had vervolgens de taak om uit de zestien kandidaten de beste kandidaat te selecteren. Deze commissie bestond uit bijna alle fractievoorzitters, een wethouder, de griffier en de gemeentesecretaris.

De Commissaris van de Koning heeft aan de hand van de profielschets een eerste selectie gemaakt. De vertrouwenscommissie heeft na rijp beraad besloten om zes kandidaten uit te nodigen voor een eerste gesprek. Met vier kandidaten is een tweede gesprek gevoerd. De gesprekken kenden dezelfde opbouw en onderwerpen, zodat een goede vergelijking kon plaatsvinden tussen de kandidaten. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad, waaruit de gemeenteraad uiteindelijk Marijke van Beukering heeft gekozen.

Marijke van Beukering wordt begin juni geïnstalleerd als burgemeester van Nieuwegein.