Presentatie nieuw akkoord op 7 juni

De formerende partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt zijn het op hoofdlijnen eens over de plannen voor Maastricht voor de periode 2022-2026. Ze presenteren hun akkoord op dinsdag 7 juni. Op maandag 13 juni is er vervolgens een debat in de raadzaal, een dag later vindt de beëdiging van het nieuwe wethoudersteam plaats.

Vertrouwen in de koers en de samenwerking

Onder leiding van de formateurs Ingrid van Engelshoven en Mathieu Segers is de afgelopen weken gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. Daarin zijn de belangrijkste thema’s voor de stad benoemd met hun kansen, uitdagingen en de ambities van de partijen. Frans Bastiaens namens de formerende partijen: “We zijn tevreden met de gezamenlijke koers die we hebben bepaald. Er is vertrouwen in die koers en in elkaar waardoor we ervan overtuigd zijn dat we de komende vier jaar goede stappen kunnen zetten voor Maastricht en zijn inwoners.
Onze fractievoorzitter Johan Pas benoemt ook dat de partijen goed samenwerken aan een gezamenlijk doel: “De formatie loopt voorspoedig en met een goede sfeer tussen de partijen. We werken samen aan een Maastricht van morgen.”

Partijen, partners en wijken

De komende weken worden onder andere gebruikt om de inhoudelijke teksten verder fijn te slijpen en om nog in gesprek te gaan met de politieke partijen die nu niet aan tafel zitten. Bastiaens: “De formateurs hebben al met hen gesproken, maar we willen ook graag als collega’s samen nog aan tafel gaan om te bezien waar we elkaar mogelijk kunnen vinden. We willen geen dichtgetimmerd akkoord, we staan open voor constructieve inbreng.

Voor de presentatie van het akkoord op 7 juni worden in elk geval de partners in de stad uitgenodigd die tijdens de informatiefase in een gezamenlijke bijeenkomst input leverden voor de toekomst van Maastricht. Het betrof 36 partijen, variërend van Universiteit Maastricht tot Code043 en van woningcorporaties tot verenigingsleven. Bastiaens: “Het is echt onze overtuiging dat we samen de toekomst moeten vormgeven. Daarom beschouwen we de bijeenkomst tijdens de informatiefase niet als een eenmalig iets. We blijven in gesprek met onze partners over een mooie toekomst voor onze stad.” Ook de inwoners worden daar uiteraard bij betrokken, wil Bastiaens benadrukken. “Onze wijken en onze inwoners zijn één van de prioriteiten in het akkoord, dat wordt echt door alle partijen gedeeld. We willen als stadsbestuur onze inwoners vaker opzoeken, meer aandacht geven aan de wijken en verder bouwen aan goede participatie. De Maastrichtenaren verdienen dat.