Coalitie presenteert akkoord: ‘Maastricht, stad van verbondenheid.’

De afgelopen weken is de basis gelegd voor een brede coalitie van Seniorenpartij, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt (samen goed voor 25 van de 39 zetels). Een coalitie die stevig werk gaat maken van verbinding met de stad en bestaanszekerheid. Er is in Maastricht op dat gebied veel werk aan de winkel. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Deze kloof zien we ook terug bij de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In sommige buurten is deze opkomst inmiddels nog maar 30%.

Kansen voor iedereen

Met het akkoord willen we inzetten op een Maastricht waar iedereen mee kan en mag doen. Een Maastricht waarin het niet uitmaakt in welke buurt je wieg heeft gestaan. Een Maastricht met gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent stevig bouwen aan de toekomst van de buurten en wijken. Bouwen aan het Maastricht van morgen vraagt ook een stevige inzet op tal van andere onderwerpen zoals wonen, werkgelegenheid en klimaat. Om blijvend met elkaar in gesprek te gaan is burgerparticipatie de komende jaren ook dominant op de agenda gezet, omdat het stadsbestuur ook weer van en voor de stad moet worden. Dit kunt u lezen in het nieuwe coalitieakkoord: ‘Maastricht, stad van verbondenheid’.

Reactie Johan Pas

“D66 herkent zich terug in het akkoord wat met de andere partijen is gesloten”, aldus beoogd wethouder Johan Pas voor wonen, onderwijs, welstand en studentenstad. “We moeten tweedeling in de stad tegengaan en dat begint bij het onderwijs, daar waar kansen zijn voor iedereen. Maastricht moet een goed thuis zijn voor iedereen. Dit betekent goede woningen van student tot senior. We zijn daarom verheugd dat we gaan investeren in onderwijs, wonen, duurzaamheid, klimaat en de burgerbegroting.”

Constructieve formatie

D66 Maastricht wil graag de informateurs, formateurs en alle betrokkenen danken voor hun werk. Mede dankzij de constructieve houding van alle formerende partijen zijn we in onze ogen tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. Een akkoord waarin niet alles in beton gegoten is, maar waarin we open staan voor bijsturing daar waar dat nodig mocht zijn.