Ook D66 Lisse ondertekend raadsakkoord

Na de verkiezingen is er onder leiding van Nieuw Lisse gewerkt aan een raadsakkoord. In dit akkoord hebben alle partijen kaders gesteld voor de komende vier jaar. We hebben opgeschreven waar we het over eens zijn in de samenwerkingsagenda, maar ook waar we het over oneens zijn in de ontwikkelagenda. Zie hieronder de Algemene Beschouwing van Fractie voorzitter Tim Ravesteijn

Bedankt voorzitter,

Daar is ie dan! Het eerste raadsakkoord van Lisse. “Samen voor Lisse” is de titel en namens de D66 fractie kan ik zeggen dat wij trots zijn op dit akkoord.

Er is meerdere malen in het nieuws gekomen dat het na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar aanzienlijk langer duurt om college’s te vormen. Ik heb de laatste cijfers niet precies paraat, maar dat ook Lisse in de achterhoede zit is aannemelijk. Maar is dat erg? Wij vinden van niet.

De raad van Lisse staat bekend om de constructieve samenwerking tussen alle politieke partijen. Natuurlijk hebben we allemaal onze eigen politieke kleur en toch weet onze raad politieke kleur altijd af te wegen tegen het algemeen belang, want dat is immers waar we het voor doen. Wij als raadsleden gaan niet voor het eigen gelijk, maar voor vooruitgang.

En uiteraard zijn wij het op bepaalde zaken oneens over wat dan het beste is voor het algemeen belang. Daar hebben we dan mooie inhoudelijke debatten over.

Wat heeft deze beschouwing op onze raad dan te maken met het raadsakkoord? In feite hebben we met dit akkoord de manier waarop er Lisse intrinsiek politiek bedreven wordt geformaliseerd, en hoe!
Het is ons gelukt om met 6 partijen heldere concrete bestuursopdrachten mét tijdplanning te formuleren. Over een hoop zaken zijn we het eens kunnen worden. Zoals:

– Werk maken van isoleren, door inwoners actief te informeren over het belang en vooral de mogelijkheden.

– Opkoopbescherming voor bestaande woningen.

– Het willen voldoen aan de VANG normen bij afvalscheiding
Het opstellen van een waterbeheersplan zodat we extreem weer het hoofd kunnen bieden.

– Het gezond houden van onze jongeren door actief in te zetten op gezonde voeding en beweging in het onderwijs en het blijven van een JOGG gemeente.

Zaken waar fracties van mening verschillen hebben we ook benoemd en ook hier gaat het college mee aan de slag door zoals:

– Het herontwikkelen van de entrees van het dorp.

– Kijken naar een plek voor mensen met dementie en hun naasten.

– Het langer open zijn van de supermarkten op zondag.

Met dit raadsakkoord zorgen wij ervoor dat we meer tijd vrijmaken om met inwoners het gesprek te voeren, zodat we als raad een goede afweging kunnen maken als we besluiten nemen. De tijd die we genomen hebben voor het opstellen van dit akkoord is het dan ook meer dan waard.

Dat we het over een hoop zaken eens zijn betekend natuurlijk niet dat de raad het niet meer over deze onderwerpen heeft. Het college komt geregeld terug om de voortgang te rapporteren. Het controleren van de uitvoering is immers een van de hoofdtaken van de raad. Dit akkoord zorgt er wel voor dat het college weet wat er verwacht wordt en dat hoeven we dan minder intensief te bespreken en de tijd die daardoor vrijkomt kunnen we dan besteden aan die andere belangrijke taak: volksvertegenwoordiging.

Voorzitter ik rond af. We hebben als raad een mooie stap gezet met dit akkoord. Toch een kleine kritische noot, of eigenlijk een aanmoediging. Met dit akkoord hebben we formeel afscheid genomen van de klassieke coalitie en oppositie. We zijn samen voor Lisse en samen zorgen wij ervoor dat we over 4 jaar kunnen zeggen dat dit een groot succes was.

Ook al zijn wij er als D66 wat bekaaid afgekomen qua aantal zetels, dat doet niets af aan onze motivatie om er samen met de hele raad en het nieuwe college er een succes van te maken.
Iedereen die betrokken is geweest: de Griffie, ambtelijke organisatie en mede raadsleden.

Dank u wel