Democratie en bestuur

21.04.2022

Politieke partijen in Lisse willen meer binding met inwoners. Ze zien het raadsakkoord als middel om meer tijd vrij te maken voor contact met inwoners en het betrekken van inwoners bij beleid.

02.07.2021

Onze tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen op de kadernota 2022

21.04.2022

Politieke partijen in Lisse willen meer binding met inwoners. Ze zien het raadsakkoord als middel om meer tijd vrij te maken voor contact met inwoners en het betrekken van inwoners bij beleid.

02.07.2021

Onze tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen op de kadernota 2022