D66

Fractievoorzitter Marlou Jenneskens ging vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten in op het op 9 juni gepresenteerde coalitieakkoord.

We hebben de Provincie gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om het Deutschlandticket te laten gelden op het traject Maastricht – Heerlen – Aachen en het traject Venlo – Düsseldorf – Hamm.

De maand april is de eerste volledige maand waarin onze fractie in haar nieuwe samenstelling aan de slag is. Zo zijn er al een aantal malen schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Fractievoorzitter Marlou Jenneskens ging vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten in op het op 9 juni gepresenteerde coalitieakkoord.

We hebben de Provincie gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om het Deutschlandticket te laten gelden op het traject Maastricht – Heerlen – Aachen en het traject Venlo – Düsseldorf – Hamm.

De maand april is de eerste volledige maand waarin onze fractie in haar nieuwe samenstelling aan de slag is. Zo zijn er al een aantal malen schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Toont 4 van 4