Debat coalitieakkoord: blijft Limburg stilstaan of gaan we vooruit?

Fractievoorzitter Marlou Jenneskens ging vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten in op het op 9 juni gepresenteerde coalitieakkoord.

Wat betreft D66 is de grote vraag die boven de afgelopen verkiezingen hing, “blijft Limburg stilstaan of gaan we vooruit?” Het antwoord op deze vraag is na het lezen van het coalitieakkoord niet duidelijk geworden. We weten het dus niet. In de kern bevat dit akkoord volgend D66 mooie ambities waar we blij van kunnen worden, maar anderzijds zien we ook dat de moeilijke keuzes die daarvoor nodig zijn, nog niet gemaakt zijn en dus nog verder vooruit worden geschoven.

De onderhandelende partijen hebben samen de verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur op zich genomen. Dit akkoord draagt dan ook de naam “Elke Limburger telt”. Maar waar mogen zij op rekenen dan? Als het aankomt op de besluitvorming en de keuzes in dit akkoord, dan blijven Limburgers in het duister tasten waar ze dan op kunnen rekenen. Besluiten en compromissen moeten helder en eerlijk zijn. In plaats daarvan treedt dit akkoord nauwelijks in detail en zijn het juist de daadwerkelijke keuzes die we niet teruglezen in het akkoord.

Het komt op de uitwerking aan. D66 roept dit College op om de strijd aan te binden met de problemen en vandaag aan te pakken wat niet kan wachten tot morgen. Lees Marlou haar volledige bijdrage hier.