Schriftelijke vragen april 2023

Met de verkiezingen van vorige maand vlak achter ons, worden momenteel de opties voor een nieuwe coalitie onderzocht. D66 Limburg is echter ook in deze interim-periode tussen het oude en het nieuwe bestuur hard aan het werk in ons Limburgs Parlement.

De maand april is de eerste volledige maand waarin onze fractie in haar nieuwe samenstelling aan de slag is. Zo zijn er al een aantal malen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. Deze vragen zijn sinds kort ook terug te vinden op onze website onder het menu of door hier te klikken.

In de eerste week van april kwam het nieuws naar buiten dat Schiphol plannen heeft om in de komende jaren privévliegtuigen te gaan weren. Onder aanvoering van fractievoorzitter Marlou Jenneskens heeft D66 Limburg daar schriftelijke vragen over gesteld aan GS op 4 april, onder meer over de eventuele onwenselijke gevolgen die dit besluit van Schiphol zou kunnen hebben voor Maastricht Aachen Airport (MAA). Het schrappen van privévluchten is iets waar D66 Limburg achter staat, maar deze vluchten zouden dan niet uit moeten kunnen wijken naar MAA.

In dezelfde week heeft de fractie van D66 Limburg verder vragen gesteld over de historische spoorbrug van Maastricht, om ervoor te zorgen dat deze brug beschikbaar blijft voor spoorverbindingen en niet onomkeerbaar wordt gesloopt of verbouwd, waardoor treinen of trams er permanent van geweerd worden.

Ook heeft de fractie vragen gesteld over de dreiging van het stilzetten van groene waterstofprojecten door stikstofcrisis. D66 zet zich hard in om energie te verduurzamen en waterstof is daar onderdeel van. Het stopzetten van zulke projecten is dan ook iets waar wij tegen zijn.

Als laatste heeft ons statenlid Leon Vaessen vragen gesteld over de goedkopere treinverbindingen die Nederlandse grensbewoners sinds kort hebben vanuit Overijssel naar Duitsland. D66 ziet graag ook zulke betaalbare reisopties met het Deutschlandticket tussen Limburg en Duitsland en wilt hier werk van maken om dit te bewerkstelligen voor de Limburgers.