Vragen over stedenband met gemeente in Oekraïne

De fractie van D66 heeft het college van B&W gevraagd om na te gaan of een stedenband mogelijk is met een plattelandsgemeente in Oekraïne.

Draagvlak

de vlag van Oekraïne - Beeld: Shamil Khakirov

Burgers en ondernemers uit Leudal zijn zeer begaan met het lot van de inwoners van Oekraïne. Zo zijn er veel initiatieven voor vluchtelingen op de Facebook-site ‘Heel Leudal Helpt’. Door het aangaan van een stedenband kan deze bereidheid verder gestimuleerd worden met een concreet en zichtbaar doel. Vanwege het landelijke karakter van Leudal ligt het voor de hand om een band aan te gaan met een vergelijkbare plattelandsgemeente in Oekraïne. De rol van de gemeente kan die zijn van initiator en facilitator van een dergelijke samenwerking. Verder kan de gemeente ook bestuurlijke steun bieden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten moedigt het aangaan van stedenbanden aan en biedt daarvoor een handreiking.

Pogorzela

Leudal heeft een stedenband met de Poolse gemeente Pogorzela. Polen herbergt nu een zeer groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne en waarschijnlijk zal ook Pogorzela vele Oekraïnse vluchtelingen moeten opvangen. Ook daar is wellicht behoefte aan steun.