Raadsvragen over gascontract Gazprom

De fractie van D66 heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van berichten dat de gemeente Leudal een contract met de firma Gazprom heeft voor de levering van gas.

Achtergrond

In een onderzoek van Follow the Money d.d. 23 februari 2021 wordt gesteld dat 120 gemeentes, waaronder de gemeente Leudal, een contract voor gaslevering hebben met het Russische bedrijf Gazprom (per 1-1-2020). Gazprom is één van de belangrijkste bedrijven van Rusland en het grootste aardgasbedrijf van de wereld, de inkomsten van het bedrijf zijn essentieel voor Rusland en daardoor wellicht ook voor het financieren van de oorlog in Oekraïne.
De oorlog in Oekraïne is een ernstige schending van het internationaal recht en van de universele rechten van de mensen, en dient daarom met alle kracht veroordeeld te worden.

Raadsvragen

de vlag van Oekraïne - Beeld: Shamil Khakirov

Wij willen daarom het college de volgende vragen stellen:
1. Klopt de informatie van Follow the Money, dat de gemeente Leudal een contract had op 1-1-2020 met het bedrijf Gazprom?
2. Heeft de gemeente Leudal nu een contract met Gazprom, en indien dat het geval is, tot wanneer loopt dat contract?
3. Is de gemeente Leudal bereid om na te gaan of het contract op zo’n kort mogelijke termijn kan worden ontbonden, gezien de banden van het bedrijf Gazprom met de Russische overheid?