Fracties vragen het College om acties in verband met de crisis in Oekraïne

Namens de gezamenlijke fracties is het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Leudal gevraagd om actie te ondernemen in verband met de crisis in Oekraïne.

Brief aan college

de vlag van Oekraïne - Beeld: Shamil Khakirov

Geacht College,

Enkele dagen geleden is Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Er vinden momenteel hevige gevechten plaats en honderdduizenden burgers uit Oekraïne ontvluchten hun land.
Naast nationale en internationale maatregelen, is het in onze ogen gepast om te kijken of de gemeente Leudal iets kan betekenen voor de vluchtelingen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

de gevraagde acties

  • Het treffen van voorbereidingen om gereed te zijn extra vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in onze gemeente
  • Kunnen we locaties zoeken waar we heel snel tijdelijke woningen kunnen plaatsen c.q. gemeentelijk eigendom om kunnen vormen tot tijdelijke woonruimten.
  • Kunnen we burgers die tijdelijk vluchtelingen willen en kunnen opvangen vragen, dit te melden bij de gemeente?
  • Kunnen we alvast contact opnemen met Vluchtelingenwerk en COA alsook andere organisaties (met name in de eigen gemeente) om initiatieven van vrijwilligers te stimuleren en te faciliteren om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen?
  • Kunnen we inwoners laten weten dat de gemeente eventuele burgerinitiatieven ondersteunt c.q. faciliteert om hulpgoederen in te zamelen voor mensen in Oekraïne en voor mensen die Oekraïne ontvlucht zijn en nu in tijdelijke opvanglocaties in omringende landen zitten in;
  • Kunnen we een substantiële bijdrage doneren aan giro 999 om acties die momenteel opgezet worden om landen in de directe nabijheid van Oekraïne zoals Polen te ondersteunen en te helpen in de opvang van vluchtelingen uit hun buurland?

Graag willen we op zeer korte termijn doch voor 22 maart uitsluitsel over de acties die het College voornemens is te nemen.

De gezamenlijke fracties