Vanaf volgend jaar halvering rioolbelasting voor huurders

De gemeenteraad van Leiden heeft de lokale rioolbelastingen aangepast. Vanaf volgend jaar zijn het niet alleen de huurders van een woning of kantoor die de kosten opbrengen. Ook de eigenaren van vastgoed gaan delen in die kosten. Voor Leidenaren met een koopwoning blijven de kosten redelijk gelijk. D66 raadslid Sander van Diepen: “D66 wil dat we rechtvaardig belasten in Leiden. Het voorkomen van wateroverlast is ook in het voordeel van vastgoedeigenaren. Het is dan enkel eerlijk dat zij delen in die kosten”.  

Gelijkwaardig belasten

Elk voorjaar ontvangen alle Leidenaren het overzicht van de lokale heffingen. De rioolheffing is tot nu altijd geheven vanuit het principe de gebruiker betaalt. Maar steeds meer wordt het opgebrachte geld ingezet om klimaat adaptieve maatregelen te treffen. Klimaatverandering is immers nu al zichtbaar. De Leidse straten worden steeds vaker geconfronteerd met hoosbuien en stortregens die het riool overvloeden. Het stadsbestuur heeft daarom voorgesteld om vanaf 2025 gebruikers en eigenaren van woningen en kantoren beiden te belasten.

Lastenverlichting voor huurders

De gemeenteraad steunt dit voorstel. De politieke keuze die nog voor lag was het startmoment van de gelijke verdeling. Dit zou stapsgewijs kunnen, of volgend jaar direct te starten. Het voorstel om in één keer in 2025 over te gaan op dit nieuwe systeem is geïnitieerd door D66 duoraadslid Armin Zukanović. Vooral zijn pleidooi dat huurders hiervan gaan profiteren zorgde voor een meerderheid. “Na een periode van hoge inflatie is een lastenverlichting voor een grote groep Leidenaren op zijn plaats is. Dit zijn namelijk de middengroep Leidenaren die niet gebruik kunnen maken van kwijtscheldingen en niet in staat zijn om een huis te kopen in deze woningmarkt. Deze grote groep huurders en gezinnen kan volgend jaar eindelijk eens een lastenverlichting krijgen”,  aldus Zukanović.

Leegstand

Ook stelde D66 voor om bij leegstand de lokale heffing volledig op kosten van de eigenaar te belasten. De bestedingen lopen voor de gemeente immers onverminderd door. Het zou niet zo moeten zijn dat bij een leegstaand pand slechts de helft van de rioolheffing betaald wordt.