Meer Leidenaren recht op energietoeslag van 800 euro

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel van D66 Leiden, samen met de PvdA, SVL en Partij Sleutelstad om de inkomensgrens van de energietoeslag te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met dit amendement wordt een groep van circa 1500 huishoudens aanvullend ondersteund. D66 Leiden duoraadslid Armin Zukanovic heeft zich afgelopen jaar hard gemaakt hiervoor en is verheugd dat de energietoeslaggrens eindelijk wordt verhoogd, zodat de Leidenaren die het op dit moment financieel het het zwaarst hebben worden ondersteund.

Inkomenstoename voor energietoeslag

Concreet betekent deze verhoging dat alleenstaanden tot een inkomen van bruto € 1.831 (dit was € 1.690) en gehuwden tot bruto € 2.593 (dit was € 2.394) nu recht hebben op de laatste keer energietoeslag van € 800 (inkomensgrenzen van 2023). Dit is voor alle Leidenaren en daarbij maakt het niet uit of het inkomen via werk of uitkeringen wordt ontvangen. Binnenkort zal het College deze regels vaststellen en kan deze energietoeslag aangevraagd worden bij de gemeente. D66 Leiden roept alle inwoners (of hun hulpverleners) te kijken of zij in aanmerking komen hiervoor en dit aan te vragen. De energietoeslag zal volgend jaar namelijk niet meer worden voortgezet.

D66-Leiden duoraadslid Armin Zukanovic verwoordt het belang van het voorstel als volgt: “Deze groep Leidenaren met een inkomen tussen de 120-130% van het sociaal minimum wordt geconfronteerd met aanzienlijke financiële uitdagingen, zoals aangetoond in eerder onderzoek van het Nibud, dat heeft gekeken naar de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in Leiden. Dit aangenomen voorstel is een zeer welkome stap om de lasten tijdelijk te verlichten voor de Leidenaren met de meeste stress in deze zware tijden. Deze groep heeft namelijk afgelopen jaren geen energietoeslag ontvangen ter compensatie van de hoge energiekosten terwijl zij deze ook natuurlijk moesten betalen met hun relatief laag inkomen. D66 Leiden is blij dat een meerderheid van de Gemeenteraad deze noodzaak heeft ingezien en dat dit nu geregeld is.”

Dankzij de gezamenlijke inspanning van D66 Leiden, PvdA, Studenten Voor Leiden en Partij Sleutelstad wordt er nu hulp geboden aan deze groep, die een significant verschil zal maken in de financiële situatie van deze gezinnen en alleenstaanden. Hiermee kunnen ze de winter doorkomen of een buffer opbouwen totdat D66 Leiden en de andere partijen in de Gemeenteraad samen met het College eind dit jaar een nieuw armoedebeleid hebben vastgesteld voor komende jaren.