D66 wil door met het vernieuwen van schoolgebouwen

Leiden kent veel verouderde schoolgebouwen die om vernieuwing vragen. D66 heeft de ambitie om dit voortvarend aan te pakken, maar het budget van de gemeente is hier ontoereikend voor. Dit zal één van de thema’s moeten zijn voor de kabinetsformatie. Tot die tijd moeten Leidse scholen een pas op de plaats maken bij ongebreidelde groei.

Raadslid Linda Beimer: “Er is op dit moment helaas te weinig geld beschikbaar om al deze scholen met de snelheid te renoveren zoals we dat graag zouden willen. Gemeenten waaronder Leiden krijgen te weinig geld van de overheid om daadwerkelijk alle scholen te
vernieuwen die dat nodig hebben.”

Gelukkig worden er dankzij het harde werk van het college wel stappen gezet om steeds meer scholen te gaan vernieuwen. Aan het begin van het schooljaar heeft het Metrum een nieuw schoolgebouw gekregen. En er zijn nog steeds scholen die in de planning staan om
vernieuwd moeten worden. Van de ‘Lucas van Leyden’ het ‘Da Vinci College’ tot de ‘Stevenshofschool’, overal is actie nodig.

Gevolgen van groei

Wanneer een school sneller dan verwacht groeit, moet Leiden ook versneld voor die school gaan uitbreiden. Dit gaat ten koste van andere scholen die ook in de rij staan om te vernieuwen. Hierom heeft D66 een voorstel ingediend zodat de gemeente betere afspraken
maakt met schoolbesturen over de mogelijkheden van groei en de gevolgen daarvan.

Landelijke aandacht

Ook landelijk is er aandacht voor. D66 en NSC vragen via hun verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande verkiezingen om extra geld naar de gemeenten. Onderwijs is immers bepalend voor de kansen van elk kind. Bij goed onderwijs hoort ook een goed schoolgebouw.