D66 Leiden in dialoog met de stad over het armoedebeleid

Afgelopen weken is een start gemaakt met het D66 Dialoog over het nieuwe armoedebeleid voor komende jaren van de gemeente Leiden. D66 duoraadslid Armin Zukanovic is van plan om met zoveel mogelijk betrokken organisaties en inwoners in gesprek te gaan over het nieuwe beleid.

De Dialoogavond

De fractie heeft als kick-off op maandag 9 oktober 2023 een fractievergadering gehad bij en met de Voedselbank Leiden en een rondleiding door het gebouw gekregen. Vervolgens heeft D66 Leiden afgelopen dinsdag 17 oktober 2023 een Dialoogavond georganiseerd voor haar leden en andere geïnteresseerden bij Stichting Lumen. Daar waren Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland, die het mogelijk maakt voor kinderen met ouders met lage inkomens te sporten of mee te doen met cultuur, en Stichting Urgente Noden Leiden, een noodhulp bureau die in uiterste gevallen Leidenaren helpt via hulpverleners als ze nergens anders terecht kunnen, aanwezig als sprekers.

Het was een waardevolle avond met een goede inhoudelijke discussie met betrokken mensen op dit onderwerp, waarbij in werd gegaan op verschillende behandeling van groepen, betere toegang en communicatie en minder complexiteit. D66 duoraadslid Armin Zukanovic zal de input meenemen van de gesprekken richting de inbreng van de bespreking van het armoedebeleid in de Gemeenteraad. Er staan komende tijd nog vele gesprekken gepland met betrokken organisaties in de stad. Heeft u goede ideeën of wilt u uw mening delen? Stuur dan vooral een bericht naar [email protected]