D66 Leiden blijft zoeken naar plekken voor maatschappelijke organisaties in de stad

De gemeente Leiden is druk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein op de Vlietzone naast de nieuwe IJshal. De daar aanwezige verenigingen, waaronder hardloopvereniging Road Runners, zullen moeten verhuizen. Voor de Road Runners is de nieuwe locatie gevonden, maar de gemeente is niet voornemens om ze daarvoor volledig te compenseren. D66 is het daarmee niet eens: “Deze sportvereniging draagt bij aan de Leidse ambities voor een gezonde stad die uitnodigt tot bewegen. Dan moeten we de kosten die ze bij de verhuizing maken ook compenseren”, aldus fractievoorzitter Sander van Diepen.

De Road Runners vallen onder de sporten die vanuit het Leidse sportbeleid ondersteund worden vanwege hun meerwaarde voor de stad. Bij een recent werkbezoek werd duidelijk dat de gemeente na de verhuizing enkel de basisvoorzieningen als opslag, kleedruimte en douches vergoed in het nieuwe clubhuis. De kantine wordt als een extraatje gezien, terwijl het voor de vereniging een cruciale basisvoorziening is. Dagelijks verzamelen groepen hardlopers zich hier voor ze in groepsverband gaan hardlopen. Daarnaast dient de kantine een sociale functie. Zonder kantineruimte is daarmee de basis voor deze vereniging niet op orde. En hoewel de verwachting is dat de nieuwe kantine wel deels vergoed wordt, pleit D66 ervoor dat dit volledig het geval is. De wethouder heeft op voorstel van Van Diepen toegezegd om aan de bel te trekken als er aanvullend budget nodig is om de kantine te realiseren.

Verdrukking voorkomen

De ontwikkelingen in de Vlietzone roepen het bredere vraagstuk op van de schaarse ruimte in Leiden met dure locaties. De vrees bestaat dat maatschappelijke organisaties zo uit Leiden verdwijnen. Dit vraagt een bredere discussie in de gemeenteraad om dit te voorkomen. In de raad zal D66 het gesprek aanjagen over de rol en waarde van maatschappelijke organisaties en voorkomen kan worden dat zij uit de stad worden verdrongen.