Bert’s Blog

Bert Jansen schrijft iedere week een blog over wat er gebeurt in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de eerste blog van Bert.

Beste lezer,

Het kost veel tijd een korte blog* te schrijven. Hoe korter, hoe meer tijd. We beginnen bij het begin. De verkiezingsuitslag van 16 maart  was erg ontnuchterend. Al jaren drink ik niet meer en toch had ik een kater. D66 komt op zes zetels en verliest er drie. We worden in plaats van de grootste, nu de tweede partij van Leiden.

Daarmee wordt mijn positie als zevende op de lijst* een reserveplek*. Fleur Spijker is op dit moment nog onze wethouder en was deze verkiezingen ook onze lijsttrekker*.  Alleen als Fleur wethouder wordt dan komt er een plaats vrij in de fractie* en schuif ik door. Positief gehumeurd als altijd, stel ik mij kandidaat voor de functie van duo-raadslid*. Als ik dan benoemd wordt kan ik de komende tijd benutten om de gemeenteraadsgewoonten en spelregels te leren. Dat zijn er nogal wat en veel spelregels staan niet op papier. Als een cultureel antropoloog* zal ik door middel van participerende observatie* in deze blog verslag doen van wat er gebeurt.

Mijn eerste drie fractievergaderingen heb ik nu achter de rug. Vooraf krijg je van de griffie* allerlei verslagen* en notities*. Het taalgebruik is niet echt direct begrijpelijk voor niet ingewijden*. De beste omschrijving is jargon*. Erg veel afkortingen die zonder uitleg zomaar door de teksten gestrooid zijn. Je merkt dat ik in dit stuk veel voetnoten gebruik. Dat zijn alle begrippen die ik zelf moest opzoeken.  Aan de griffie heb ik gevraagd om een lijst met de meest gebruikte afkortingen. Zo’n lijst bestaat nog niet. Ik ga mijn best doen een lijst te maken van afkortingen. Mijn opvolgers en collega’s zullen er blij mee te zijn. En ik denk dat een deel van mijn voetnoten straks in die lijst kan.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Deze week bespraken we in de fractievergadering de weg naar een nieuw college: de informatie fase*.  De informateurs* hebben vragenlijsten aan alle partijen gestuurd. Die vragen gaan over wat wij als partij belangrijk vinden voor als we mee zouden willen doen met het vormen van een college*. Wij hebben de antwoorden vorige week aan hen gegeven. Onze fractievoorzitter*, Fleur Spijker heeft daarna de informateurs gezien en de uitkomst daarvan hebben we in de fractievergadering besproken.  En direct na de fractievergadering ging ze weer terug naar de informateurs. Voor ons is het ook spannend wat het vervolg precies gaat zijn, en of de andere partijen het zien zitten om met ons een college te gaan vormen, of dat we nog even moeten afwachten. Dat betekent ook voor mij nog even afwachten! Volgende week, maandag 11 april, weten we meer!

Bedankt voor jullie aandacht,

Bert

Blog: informatief en inspirerend verhaal dat online staat, regelmatig verschijnt en vrij persoonlijk en informeel is geschreven. Kortom in een blog vertel je iets aan de lezer, waar hij wat aan heeft.
Lijst: Politieke partijen maken ruim voor de verkiezingen een kieslijst. Op de kieslijst staan in volgorde van door de partij gewenste voorkeur de kandidaat raadsleden. Het aantal stemmen dat een kandidaat krijgt bepaald zijn uiteindelijke plaats bij de uitslag. Zo kun je met voorkeurstemmen een hogere plaats op de uitslaglijst bereiken. Een kandidaat op de 23ste plaats kan met voorkeurstemmen toch op de derde plaats belanden. Helaas had ik maar 275 voorkeurstemmen en dat is niet genoeg geweest voor een hogere plaats.
Reserveplek: formeel niet bestaande functie voor personen die vol vertrouwen in de toekomst zijn.
Lijsttrekker: iemand die door de partij leden gekozen is om bij verkiezingen de kandidaten op de kieslijst aan te voeren. De lijsttrekker staat op de eerste plaats op de lijst en is het gezicht van de partij tijdens lopende verkiezingen.
Fractie: de groep verkozen leden van een partij in de gemeenteraad. In Leiden zijn er nu 10 fracties en 39 gemeenteraadsleden.
Duo-raadslid: Een duo-raadslid maakt deel uit van een gemeenteraadsfractie. Hij is niet gekozen in de gemeenteraad, maar benoemd door de fractieleden. De duo-raadsleden ondersteunen de vaste raadsleden en hebben een beperkte bevoegdheid. Ze mogen alleen als toehoorder  deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van de raad.
Gemeenteraad: Door de burgers van een gemeente gekozen mensen vormen samen de volksvertegenwoordiging van een stad of dorp. De gemeenteraad is “de baas” en benoemt wethouders om het dagelijks bestuur van de gemeente te vormen. De burgemeester is voorzitter van die club en we noemen dat het “college van B&W”; burgemeester en wethouders.
Cultureel antropoloog: iemand die het gedrag van een groep samenlevende of samenwerkende mensen bestudeert
Participerende observatie: manier om groepsgedrag te bestuderen. Je doet mee met de groepen beschrijft wat je ervaart. Zo leer je snel welke vooronderstellingen binnen een groep heersen. Vooronderstellingen zijn waarheden of uitgangspunten die je wereldbeeld bepalen zonder dat je je daar van bewust hoeft te zijn.
Griffie: een aantal onpartijdige ambtenaren, die de gemeenteraadsleden helpen met het uitvoeren van hun taken. Je kunt hen alles vragen en ze helpen je echt, heb ik al gemerkt.
Verslag: samenvattende beschrijving van wat er besloten is op een vergadering of andere bijeenkomst.
Notitie: meestal een aantal agenda punten, die je moet weten om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt of gaat gebeuren. Een agenda betekent letterlijk; dingen die gedaan moeten worden. Meestal staan er datum, tijd en plaats van actie bij.
Ingewijden: mensen die erbij horen in de groep.
Jargon: taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen, de vaktaal, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen is. Buitenstaanders zijn de mensen die expres of per ongeluk niet ingewijd zijn.
Informatiefase: serie gesprekken tussen de politieke partijen waarbij men de mogelijkheden en voorwaarden voor samenwerking onderzoekt. De eerste serie gesprekken noemen we informatiefase. Daarna komt de formatiefase waarin de afspraken onderling vastgelegd worden.
Fractievoorzitter: de leider van de fractie die meestal ook het woord voert.
Informateur: de winnende partij, dit keer in Leiden GroenLinks, benoemt meestal een of meer personen die uitzoeken welke partijen willen en kunnen samenwerken in een nieuw college van B&W.
College: korte benaming voor College van Burgemeester en Wethouders. B&W zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij krijgt opdrachten van de gemeenteraad en wordt door de gemeenteraad gecontroleerd.