Algemene Politieke Beschouwingen 2018

Op dinsdag 6 november 2018 waren de Algemene Beschouwingen op de begroting 2019.

Via de link hieronder kun je de volledige tekst van de beschouwingen lezen

Er zijn ook 3 moties ingediend, zie hieronder. Uiteindelijk is de motie voor het uitbreiden van de fte voor duurzaamheid aangenomen. De motie over het toevoegen van de klimaatparagraaf had helaas geen meerderheid. Betreffende de motie over de leesbaarheid: deze is ingetrokken omdat hij opgepakt zal worden door de Financiele Commissie (waar onze fractievoorzitter Marc van Opstal ook in zit…).

Ook aan een aantal andere moties hebben we in de vergadering steun gegeven, zoals meer geld voor Wemeldinge (strand en toerisme), en het betrekken van de KNZB bij het onderzoek naar het sportcomplex, maar deze moties hebben helaas geen meerderheid gekregen.