Renovatie stadhuis in december van start

Het college van B en W heeft het definitieve ontwerp van het stadhuis vastgesteld. Hiermee liggen het uiterlijk en de indeling van het stadhuis vast. Naar verwachting gaan de werkzaamheden in december van start. Voor die tijd verhuizen de publieksbalies naar een tijdelijke locatie.

Beeld: Gemeente Hoorn

In september 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat het stadhuis gerenoveerd moet worden tot een duurzaam pand. Na een periode van veel voorbereidingen, komen nu de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden in zicht. 

Publieksbalies verhuizen eind november
Op donderdag 24 en vrijdag 25 november verhuizen de publieksbalies naar Nieuwe Steen 29. Vanaf 28 november is het stadhuis op die locatie geopend voor het publiek. De afgelopen weken zijn er al interne verhuizingen geweest. Medewerkers van het stadhuis gebruiken tijdens de werkzaamheden het achterste panddeel, gebouw C. Dit is geen onderdeel van het te vernieuwen stadhuis. 

Start werkzaamheden
De werkzaamheden op het terrein beginnen al eind oktober. Dan wordt de komst van een warmtepomp voorbereid. Wanneer de aangevraagde omgevingsvergunning is verstrekt, kunnen in december de werkzaamheden aan het pand van start. De eerste werkzaamheden aan het gebouw bestaan uit het veilig verwijderen van aanwezig asbest en sloopwerkzaamheden in het pand. In januari wordt de kelderbak uitgegraven waar het nieuw te bouwen deel komt. In totaal duren de werkzaamheden 1,5 jaar. Het vernieuwde duurzame stadhuis kan in de zomer van 2024 haar deuren weer openen voor medewerkers en bezoekers. 

Verdere uitwerking van inrichting
Met het vastgestelde ontwerp staan de kaders voor het stadhuis vast. Maar daarbinnen moeten nog veel zaken uitgewerkt worden. De komende maanden wordt er gewerkt aan het (vaste) interieur, de sfeer, uitstraling en techniek van het stadhuis.