Gemeente Hoorn

Op 27 juni heeft de gemeenteraad van Hoorn de jaarstukken en rekening van 2022 besproken. D66 diende succesvol een aantal moties in over de Groenvisie, toilettensekseongelijkheid en poezie op de Hoornse muren. Niek Heijne nam namens de fractie van D66 Hoorn het woord. Zijn bijdrage kunt u hieronder lezen. 

Op 20 september 2023 start in Hoorn de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente.

Op 27 juni heeft de gemeenteraad van Hoorn de jaarstukken en rekening van 2022 besproken. D66 diende succesvol een aantal moties in over de Groenvisie, toilettensekseongelijkheid en poezie op de Hoornse muren. Niek Heijne nam namens de fractie van D66 Hoorn het woord. Zijn bijdrage kunt u hieronder lezen. 

Op 20 september 2023 start in Hoorn de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente.

Het skatepark in het Julianapark is toe aan vernieuwing. Dat werd ook bevestigd door de winnende inzending ‘upgrade het skatepark’ tijdens de Initiatievenmarkt in 2021.

In de gemeente Hoorn heeft 53,5% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Er was lange tijd een te laag cijfer in omloop vanwege een computerstoring.

Het skatepark in het Julianapark is toe aan vernieuwing. Dat werd ook bevestigd door de winnende inzending ‘upgrade het skatepark’ tijdens de Initiatievenmarkt in 2021.

In de gemeente Hoorn heeft 53,5% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Er was lange tijd een te laag cijfer in omloop vanwege een computerstoring.

In het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om een onderzoek te starten naar de rol van het gemeentebestuur in de tijd van de slavernij.

De gemeente start een campagne om inwoners te wijzen op de extra energietoeslag van €550 aan huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm.

In het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om een onderzoek te starten naar de rol van het gemeentebestuur in de tijd van de slavernij.

De gemeente start een campagne om inwoners te wijzen op de extra energietoeslag van €550 aan huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm.

De fractie van D66 Hoorn heeft raadsvragen gesteld over de stedenband tussen Hoorn en de Tsjechische stad Příbram.

De gemeente Hoorn nodigt alle inwoners en relaties van harte uit voor de Hoornse nieuwjaarsborrel maandagavond 9 januari op SG Newton.

De fractie van D66 Hoorn heeft raadsvragen gesteld over de stedenband tussen Hoorn en de Tsjechische stad Příbram.

De gemeente Hoorn nodigt alle inwoners en relaties van harte uit voor de Hoornse nieuwjaarsborrel maandagavond 9 januari op SG Newton.

De Hoornse gemeenteraad besluit op dinsdag 22 november over een voorstel voor een energietoeslag voor ‘bescheiden inkomens’.

Toont 24 van 57