D66 Hoorn bezorgd om mentale gezondheid jongeren

Onlangs berichtten verschillende media dat het volgens onderzoek van de GGD zeer slecht gesteld is met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Dit is al jaren een punt van zorg, maar tijdens corona is het aantal jongeren dat stress, eenzaamheid, overige mentale klachten en zelfmoordgedachten ervaart schrikbarend toegenomen. De fractie van D66 Hoorn maakt zich hierover grote zorgen. Doen we voldoende om jongeren hierbij te ondersteunen? Raadslid Wouter de Vries: “De cijfers suggereren van niet”.

De fractie heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college. Ze vraagt zich af of de gemeente meer kan doen om het aantal jongeren dat stress, eenzaamheid of mentale klachten ervaart te verlagen. De Vries wil weten op welke ondersteuning deze jongeren op dit moment al kunnen rekenen, en hoe we nog een tandje bij te zetten. “De gemeente doet al veel, maar ik schrik enorm van de hoge percentages die uit het onderzoek van de GGD blijken. Daar moeten we echt iets aan doen. Vereist dat misschien een aanvullend budget?” D66 verwacht binnen een maand reactie van het college.

Lees hier de artikelvragen