Skatepark blijft in Julianapark

Op dinsdag 26 september heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten dat de voorgestelde locatiekeuze voor het vernieuwde skatepark is goedgekeurd. Het skatepark blijft dus in het Julianapark, maar verhuisd naar een andere grotere locatie. Ook heeft de raad besloten dat er 140 appartementen komen op de oude hockeyvelden aan de Zonnesteen.

Locatie skatepark
vastgesteld

In de laatste raadsvergadering vóór de zomer werd na uitvoerig beraad besloten om de locatiekeuze van het nieuwe skatepark pas in september in stemming te brengen. De raad gaf wethouder Dick Bennis toen de opdracht om bodemonderzoek uit te voeren. Onderzoekers hebben aangegeven dat de bodemkwaliteit geen belemmering is. Met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen heeft de raad de knoop doorgehakt en de voorgestelde locatie in het Julianapark aangewezen.

Door een aangenomen amendement van CDA, VVD, Hoorn Lokaal en D66 krijgt het college de opdracht te onderzoeken waar in het park er meer groen moet komen. Die plannen zullen gevormd worden in samenhang met het burgerinitiatief Groene toekomst Julianapark. De wethouder heeft al toegezegd dat op de plek van het huidige skatepark groen terugkomt.

Beeld: BRO

140 nieuwe appartementen

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan aan te passen voor de oude hockeyvelden, waardoor er 4 appartementenblokken kunnen worden gebouwd aan de Zonnesteen (voorheen Nieuwe Steen 9). In totaal komen er 140 woningen, waaronder 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure woningen. 40 woningen worden gebouwd voor ouderen. De sociale huurwoningen worden opgeleverd door woningcorporatie Intermaris. Op dezelfde locatie komt ook een Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC).

Moties over het
slavernijverleden van Hoorn aangehouden

Voor de vergadering werden twee moties over hoe om te gaan met het slavernijverleden van Hoorn aangekondigd. Met de eerste motie, die werd ingediend door GroenLinks, D66, ChristenUnie en Sociaal Hoorn, verzochten de initiatiefnemers het college om vervolgstappen te nemen naar aanleiding van het rapport over het slavernijverleden van Hoorn. Dit onderzoeksrapport werd afgelopen juni gepresenteerd. Het doel van de motie is om betere voorlichting op scholen te realiseren, mogelijk vervolgonderzoeken te starten en om excuses te maken. De burgemeester heeft toegezegd dat het college al in beraad is en de raad tijdig informeert over concrete stappen. De initiatiefnemers hebben de motie voorlopig ingetrokken, maar deze kan later nog in stemming worden gebracht.
 
De PvdA diende een motie in om het huidige gemeentebestuur zo snel mogelijk excuses te laten maken over de actieve deelname van het Hoornse stadsbestuur in de slavenhandel. Ook deze motie is nog niet in stemming gebracht om het college tijd te geven om met een voorstel te komen.