Een groen Julianapark, beleid voor kwetsbaren en huisvesting huisartsen

In de raadsvergadering van 14 mei heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een voorstel om het groen in het Julianapark te beschermen, regionaal beleid om psychisch kwetsbare inwoners aangenomen en is er een motie van D66, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie aangenomen die het college oproept om huisartsen die zoeken naar praktijkruimte te helpen.

Een groen Julianapark

Naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat in juni 2023 werd ingediend, werd de gemeente opgeroepen om het groen in het Julianapark te beschermen en waar nodig uit te breiden. Het college heeft gehoor gegeven aan dit initiatief en kwam met een voorstel. De raad heeft hiermee unaniem ingestemd.

Ondersteuning psychisch kwetsbare inwoners

Alle Westfriese gemeentes werken samen om psychisch kwetsbare inwoners de nodige hulp te bieden. Beleid voor deze doelgroep is gebundeld in een zogenoemde Toekomstvisie. De Hoornse raad heeft unaniem ingestemd met deze visie. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat de eigen bijdrage wordt geïnd op basis van draagkracht en voorzieningen van cliënten.

Overige onderwerpen

De raad heeft ook ingestemd met onderzoek naar een locatie voor prikkelarm wonen tussen de A7 en het Leekerpad. Er wordt dus onderzocht of mensen, die weinig drukte kunnen verdragen, daar prettig kunnen wonen. Ook heeft de raad ingestemd met beleid om meer inwoners te stimuleren vaker te sporten en bewegen. Tot slot heeft de raad ingestemd met de Lokale Educatieve Agenda en is er extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een knarrenhof aan de Dovenetel 78 in Zwaag. In zo’n hofje worden woningen gebouwd voor 45-plussers.

Praktijkruimte voor
huisartsen

Een wilde motie van CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie kon ook rekenen op een meerderheid. Hiermee wordt het college opgeroepen om huisartsen die zoeken naar praktijkruimte te helpen. Huisartsen hebben moeite met het vinden van een geschikte ruimte door hoge huurprijzen. Met deze motie wordt onder andere gevraagd of het college bij nieuwbouwplannen rekening houdt met het aanbieden van betaalbare praktijkruimtes.

Hieronder de motie:

Twee leden voor de
auditcommissie

Tevens werden in deze raadsvergadering twee D66 leden benoemd in de auditcommissie, namelijk Niels Bakker en Bas Kunst. Zij mogen namens D66 de (financiële) beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid toetsen.