Groene schoolpleinen: zintuigen prikkelen en bewegen stimuleren

In Hoogeveen moet meer ruimte komen voor groene schoolpleinen. D66 roept het college donderdag in een motie op daar werk van te maken.

Subsidie nu beschikbaar

De partij wil dat pleinen een beschutte speelplaats worden met prikkels voor de zintuigen die uitnodigen tot bewegen. Ook moet er regenwater opgevangen kunnen worden voor educatieve doeleinden. En juist nu is er een mogelijkheid om dat te regelen.

In november heeft de provincie Drenthe besloten om 8 ton beschikbaar te stellen voor de vergroening van schoolpleinen. D66 in Hoogeveen is daar blij mee.

Plek voor (natuur)educatie

Het geeft scholen de kans om hun plein zo in te richten dat er schaduw is, regenwater beter kan worden opgevangen en het een plek wordt voor (natuur)educatie.

Donderdag 9 december stelt de gemeenteraad in Hoogeveen het integraal huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs vast. Alle complimenten voor wethouder Ten Kate en de schoolbesturen dat zij na jaren van besprekingen onder het vorige college, er nu samen uit zijn gekomen.

Het besluit van de provincie en het huisvestingsplan is voor D66 aanleiding met een motie te komen waarin het college wordt opgeroepen bij nieuw te bouwen scholen groene schoolpleinen te promoten.

Beeld: Pixabay

Afspraken

Bij toekomstige verbouwing of renovatie van bestaande scholen, wil D66 dat het college concrete afspraken maakt met de schoolbesturen over vergroening van de pleinen.

Meer weten over groene schoolpleinen? Zie dan dit bericht van het IVN

Naschrift

De PvdA, SP en ChristenUnie vonden het zo’n goed idee dat ze mede de motie indienden. SGP, Gemeentebelangen en VVD stemden ook voor. Alleen CDA stemde tegen (en ontmoette hiermee veel onbegrip).