D66 Hoogeveen wil Scala behouden

De voorgenomen bezuinigingen op Scala zijn heftig; geen subsidie meer per 2022. Hoewel wij begrijpen dat er over de hele breedte bezuinigd moet worden. Kan D66 zich niet vinden in de omvang en snelheid van deze voorgenomen bezuiniging. Voor D66 is kunst en cultuur het fundament van onze samenleving en geen post om in deze omvang en met deze impact op te bezuinigen. Wij zetten ons dan ook in om Scala te behouden.

Er zijn diverse redenen om niet in deze mate te willen bezuinigen op Scala. Scala is de enige aanbieder van kunst- en cultuureducatie zowel buitenschools als in scholen in Hoogeveen. Sterker nog, het is de enige aanbieder in de regio. Bij het wegvallen van Scala blijft er dan ook een gat over. Er zijn geen andere aanbieders die dit gat kunnen opvullen. Een enorm verlies in de infrastructuur van Hoogeveen. Jongeren zullen niet langer de mogelijkheid hebben om in kunst en cultuur een uitlaatklep te vinden, vrienden te maken, en vaardigheden op te doen die verder gaan dan de muziek.

Creativiteit is een essentiële vaardigheid

Deze vaardigheden zijn belangrijk in de veranderende arbeidsmarkt. In het werk van nu en de toekomst is meer en meer behoefte aan werknemers die geleerd hebben om creatief te denken. Creativiteit is een essentiële vaardigheid om de complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Scholen bereiden leerlingen hierop voor door aandacht te besteden aan de 21e-eeuwse vaardigheden waar ook creativiteit onderdeel van uit maakt. Scala biedt dan ook meer dan een hobby of uitlaatklep voor de Hoogeveense jongeren, ze draagt actief bij aan de ontwikkeling van de kansrijke werknemer van de toekomst.

En dan zijn er nog de afspraken uit het Muziekakkoord Drenthe. De gemeente heeft dat vorig jaar nog ondertekend in de Tamboer onder toeziend oog van Koningin Maxima. Een akkoord waarmee de gemeente onderstreept dat alle kinderen in Hoogeveen recht hebben op goed muziekonderwijs. Door Scala ‘weg te bezuinigen’ wordt het onmogelijk om aan deze toezegging te voldoen.

Scala screenshot website Beeld: Scala

D66 gaat voor behoud

Kortom, het behoud van Scala is essentieel voor Hoogeveen en haar jongeren. Wij vinden dan ook dat we de voorgenomen bezuinigingen op Scala moeten ombuigen en zijn aan het verkennen hoe dit zou kunnen. Zowel bij Scala als in de politiek zijn er volop ideeën. In aanloop naar de begrotingsbehandeling zullen wij deze verkennen en met een amendement (wijziging) op de begroting komen.

Achtergrond

Na de val van het college vlak voor de zomer, heeft de raad in de zomer de handschoen opgepakt en samen met de informateurs hard gewerkt aan plannen om Hoogeveen weer financieel gezond te maken. Dit was een stevige klus waarin moeilijke keuzes gemaakt moesten worden. Voorgenomen keuzes kwamen tot stand op basis van een meerderheid. Dat betekent ook dat partijen soms een ander standpunt hebben. De voorgenomen keuzes zijn verwerkt in de begroting. De raad besluit begin december pas over deze begroting en dat is dan ook pas het moment voorgenomen bezuinigingen definitief worden. Tot die tijd staat nog niks in beton gegoten. Op deze pagina onze beschouwing daarover, met een link naar het rapport van de informateurs.

Meer weten over Scala Centrum voor de Kunsten? Kijk op hun site