Wethouder Annette Wolthers kijkt terug en vooruit

De eerste 100 dagen van mijn wethouderschap zijn voorbij. Ik kijk er met plezier op terug. Het betekent dat ik inmiddels een goed beeld heb van wat mij de komende 4 jaar te doen staat.

Onderwijs

We gaan intensiever met het onderwijs samenwerken met een goede onderwijsagenda. Zaken die daarop komen te staan zijn onder meer het aanbod van onderwijs in Hilversum en het lerarentekort.

Verder gaan we in 2019 aan de slag met een inventarisatie van de staat van alle schoolgebouwen om voor de jaren daarna meerjarige huisvestingsprogramma’s met de scholen aan te gaan. Een uitdaging, omdat er veel staat te gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Ook is Hilversum bijzonder omdat we veel monumentale schoolgebouwen hebben.

Werk & Inkomen

Doelstelling is om 25% meer mensen uit de bijstand te laten stromen dan al gepland was. De kans om dit te bereiken ligt er in dat vraag en aanbod van werk organisatorisch dicht bij elkaar komen te liggen. Dat klinkt simpel, maar dat vraagt nogal wat.

Verkeer

Voor de komende maanden staat de bereikbaarheid van het Mediapark op de agenda, in 2020 de bereikbaarheid van heel Hilversum. Verder komt de HOV tot uitvoering (aanbesteding loopt nu), pakken we onveilige plekken aan en gaan we meer inzetten op verkeersveiligheid (bijvoorbeeld rond scholen en sportgelegenheden).

Nog steeds geniet ik, ondanks alle recente perikelen, elke dag van het wethouderschap. Het is prachtig werk om op zoveel plekken in Hilversum te mogen komen, zoveel mensen te ontmoeten en een verschil te kunnen maken.