Legale wiet in Hilversum?

Het nieuwe kabinet gaat legale wiet teelt toestaan. D66 Hilversum vindt dat dit een kans is om de handel in wiet in Hilversum verder uit de illegaliteit te halen. D66 Hilversum vraagt het college om de gemeente aan te melden om aan de proef deel te nemen.

Het idee van het kabinet om lokaal legale wietteelt toe te staan is een proef. Een proef om te zien of de illegaliteit hierdoor kan verminderen. De aanleiding voor de proef lijkt te liggen in de situatie in Brabant, waar een groot aantal burgemeester problemen ondervonden met het vermengen van boven- en onderwereld. De verkoop van wiet in coffeeshops aan consumenten is immers toegestaan (gedoogd), de inkoop van diezelfde wiet (aan de spreekwoordelijke achterdeur) is illegaal. Deze voordeur-achterdeur problematiek speelt ook in Hilversum, getuige de sluiting van coffeeshop De Professor in 2016. Hier speelde het probleem dat, omdat de inkoop illegaal is, je maar een kleine handelsvoorrraad mag hebben, nl 500 gram. De omvang daarvan werd overschreden, wat leidde tot een straf-sluiting van een half jaar. Een tweede belangrijke reden voor de legalisering van de wietteelt, is de vervuiling die vaak wordt aangetroffen in de wiet. Er is weinig of geen controle op de kwaliteit van de cannabis, en uit diverse onderzoeken is gebleken dat juist de illegaliteit van de handel het rommelen met het cannabis product in de hand werkt. Met legale kweek, lokaal, kan de kwaliteit veel beter in de hand gehouden worden.

Hilversum heeft met de negen coffeeshops duidelijke afspraken gemaakt. Bovenop de landelijke criteria, zijn er extra afspraken die zich bijvoorbeeld richten op voorlichting en integriteit. Hilversumse coffeeshops die aan de eisen en extra afspraken voldoen krijgen een Hilversums keurmerk. Alle coffeeshops hebben dat (De Professor even niet, die staat nog onder verscherpt toezicht). In Hilversum is dus sprake van een stabiele en gecontroleerde situatie, met uitzondering van de achterdeur. D66 Hilversum vindt dat Hilversum zijn vinger op moet steken, om te gaan experimenteren met lokale teelt van wiet. We beperken zo de criminaliteit en de gezondheidsschade van illegale wiet. De kweek moet zich beperken tot cannabis voor de Hilversumse coffeeshops. Het ligt overigens niet voor de hand om de kweek als gemeente ter hand te nemen, samenwerking met de coffeeshophouders en een kweker ligt voor de hand. Hoe precies, zal uiteraard afhangen van de landelijke regeling.