Hilversum City Marketing: Feiten, geen fabels

De afgelopen weken kwam de Stichting Hilversum Marketing (SHM), de citymarketing-organisatie van Hilversum, veelvuldig in het nieuws. Deze Stichting in oprichting, waaraan de gemeenteraad vorig jaar in december haar zegen gaf, werd publiekelijk ‘afgerekend’, nog voordat het jaarverslag en de plannen voor de volgende fase bij de Raad binnen waren. D66 staat nog steeds als één blok achter doel en concept van WE LIVE HILVERSUM en vindt het belangrijk de feiten in dit dossier nog eens op een rijtje te zetten.

Hilversum aantrekkelijker en bruisender

Al in 2012 pleitte D66 bij de toenmalig wethouder Jan Rensen (PvdA) voor een vorm van city marketing: een bundeling van krachten om de Mediastad aantrekkelijker en bruisend te maken. Voor bezoekers en toeristen, maar vooral voor de inwoners. Zodat de Hilversummers weer trots op hun stad konden zijn.

Na de verkiezingen in 2014 nam D66 wethouder Wimar Jaeger de portefeuilles van Rensen over en vrijwel onmiddellijk werd begonnen met het creëren van netwerken op ondernemend, cultureel-en mediagebied. Er kwamen plannen voor het aantrekkelijker maken van het centrum, een Cultuurraad, Stadsfonds en de ondernemers in Stichting Centrum Hilversum.

Vitaliteit en uitstraling

Voor de vitaliteit van  een stad, het vestigingsklimaat en een aantrekkelijke uitstraling naar buiten is het belangrijk dat alle partijen, dus ondernemers, inwoners, bedrijven én de gemeente samenwerken om hierin lijn en continuïteit aan te brengen. Zo kwamen de handen op elkaar voor een city marketingorganisatie, waarin de gemeente én ondernemers uiteindelijk  óók de organisatie en uitvoering van culturele-, uitgaans- en sportevenementen zou kunnen onderbrengen. De toeristische informatie via de VVV kreeg ook een plek in de plannen. Een marketingorganisatie met zoveel belanghebbenden en taken kan beter door professionals worden gerund en zou daarom ook op afstand van de gemeente komen te staan.

We Live Hilversum

Na drie jaar voorbereiding en creatieve plannenmakerij – want de Mediastad moest natuurlijk wel een herkenbaar label krijgen – werd het concept WEHLIVERSUM (www.livehilversum.nl) gepresenteerd, als het ware de kaft van het marketingconcept. Dit zorgde voor de nodige roering, precies wat de bedoeling was. Het kostte de gemeente 30.000 euro, die uit de bestaande middelen binnen de economiebegroting werd betaald. De gemeenteraad keurde in december 2017 de oprichting en budget voor fase 1 (2018) van Stichting Hilversum Marketing goed. Daarvoor kwamen €548.000,-uit de lopende begrotingsprogramma’s, plus een toevoeging van €333.250,- voor het oprichten en operationaliseren van de Stichting en de uitvoering van het jaarplan 2018. Het is belangrijk om hier te melden dat de budgetten vanuit de gemeente door SHM ook daadwerkelijk zijn gebruikt voor taken die al zijn overgeheveld naar de stichting, bijvoorbeeld het opzetten van de Media Mile, en uitvoering van evenementen. De programmamanager Media, die vanuit de gemeente alle plannen heeft voorbereid, werd tijdelijk als kwartiermaker/directeur aangesteld om in fase 1 (dus gedurende 2018) de zaak op poten te zetten.

Elke startup heeft tijd nodig

Natuurlijk zijn er in zo’n opstartfase van een nieuw bedrijf ook strubbelingen. De samenwerking tussen al die partijen, privaat en publiek, is onwennig, ondanks het enthousiasme van beide kanten. De gemeente is partner, subsidieverstrekker en óók belanghebbende. Ze zal moeten loslaten, want de Stichting moet op eigen benen gaan staan. Het werven van fondsen vergt een lange adem en een Raad van Toezicht is ook niet binnen twee weken binnenboord. In de uitvoering moeten de beste mensen op de juiste plekken terecht komen, ook dat kost tijd. En in de uitwerking van plannen gaan soms ook dingen mis. Alles kost tijd en doorzettingsvermogen. Kortom, stichting Hilversum Marketing loopt tegen dezelfde zaken aan als iedere startup. Daardoor komt het jaarplan 2019-2020 later ter goedkeuring naar de Raad, maar wel vóór de Begrotingsraad. Daarom duurde het even voordat de Raad van Toezicht werd aangesteld, maar er zit intussen een team van hoge kwaliteit waar we trots op kunnen zijn. Inmiddels is de vacature voor de nieuwe directeur uitgezet, want het was van meet af aan de bedoeling dat die er in fase 2 zou komen.

Voor en door Hilversummers

D66 heeft er het volste vertrouwen in dat de Stichting Hilversum Marketing behoorlijke resultaten zal laten zien in het jaarverslag. Hilversum is daarbij levendiger en bruisender dan ooit tevoren en alle (onbezoldigde) belanghebbenden hebben elkaar gevonden en zijn onverminderd enthousiast en trots op wat is bereikt, zie daarvoor ook de steunbetuigingen van Stichting Hilversum Centrum en de Cultuurraad. We zijn benieuwd naar de jaarplannen 2019-2020 die SHM voor Hilversum in petto heeft. Een ding is zeker: de organisatie wordt gedragen door Hilversummers, ondernemers en inwoners en is er vooral voor Hilversummers. Dat bezoekers van buiten en toeristen een bruisende stad sneller weten te vinden, is daarbij een mooie plus.

Gelet op alle aandacht hechten zowel de Raad als de media groot belang aan een goed functionerende citymarketing in Hilversum. Het is dan ook logisch om scherp te zijn op het functioneren hiervan. Om te kunnen (vol)groeien is er echter ruimte nodig en vertrouwen.  Dat willen wij graag geven.