D66 kaart overlast afvalinzamelingsplaats Van Ghentlaan aan

Update: mede naar aanleiding van onze vragen is besloten om de afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan te sluiten. Het besluit is na te lezen in de wethoudersbrief. De berichtgeving van de Gooi- en Eembode hierover, is hier te lezen.

Originele bericht van 5 juli: Op de onbemande afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan is er sprake van een hoge mate van overlast door oneigenlijk gebruik van de faciliteiten. Er wordt afval (ook chemisch en asbest) gedumpt naast de containers in plaats van in de containers. Hierdoor ontstaat ook een grote hoeveelheid zwerfafval. Daarnaast blijkt de capaciteit van de containers niet afdoende voor de hoeveelheid afval die wordt ‘aangeboden’.

Buurtbewoners hebben hiervan al langere tijd hevige overlast van. Zij hebben regelmatig het overtollige afval zelf in de containers gedeponeerd in afwachting van het legen door de GAD en zwerfafval vrijwel dagelijks opgeruimd.

Deze overlast speelt al langere tijd en lijkt alleen maar te zijn toe genomen na het sluiten van een inzamelpunt in Wijdemeren. Een camera die hielp bij de handhaving is verwijderd.

Daarom stelde D66-raadslid Anne S. de Jong aan wethouder Jan Kastje de volgende vragen:

1. Is de Wethouder op de hoogte van de misstanden op de afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan?
2. Welke contact heeft de Wethouder hierover (gehad) met de GAD?
3. Welke concrete maatregelen of acties heeft de wethouder of het GAD ondernomen?
4. Hoe kunt u op korte termijn zorgdragen dat de overlast voor de buurtbewoners wordt beperkt en overtreders van de milieuwet worden aangepakt?
5. Welke gevolgen heeft het sluiten van het inzamelstation in Wijdemeren gehad voor de afvalinzameling in de Gemeente Hilversum?
6. De indertijd geplaatste CCTV-camera is onlangs verwijderd; wat is de reden hiervan?
7. Kunt U op zeer korte termijn besluiten tot het permanent (danwel tijdelijk) een CCTV camera plaatsen om milieudelicten te constateren en de daders te vervolgen?
8. Indien U de problemen aan de Van Ghentlaan met het GAD niet voldoende kunt oplossen bent U bereid het inzamelingsstation op deze lokatie te sluiten?

De Gooi- en Eembode schreef er ook een artikel over, dat is hier te lezen.