D66 is verbaasd over zelfgekozen vertrek Edwin Göbbels

D66 Hilversum heeft vanochtend kennisgenomen van het zelfgekozen vertrek van fractielid Edwin Göbbels. Wij betreuren deze stap en zijn verbaasd over zijn argument. De D66-fractie wil juist op korte termijn aan de slag met het maatschappelijk gesprek over extra woningbouw in Hilversum. Over wensen en noodzaak, over kwaliteit en aantallen, over werk en bereikbaarheid daarbij. Niet de agenda van de MRA, maar het gesprek in Hilversum moet hierbij leidend zijn.

“Een besluit dat we zeer zorgvuldig moeten nemen, in samenspraak met alle Hilversummers,waarbij we vooral willen redeneren vanuit kwaliteit en niet enkel kwantiteit.Voor Hilversum nu en Hilversum in de toekomst. Precies dát is wat we van plan zijn” aldus fractievoorzitter Annemarie den Daas.

D66 Hilversum gaat graag de dialoog aan over dit voor de toekomst van Hilversum zo belangrijke onderwerp en zal daarvoor op korte termijn een Digitaal D-Café organiseren. Hierin zullen we het belang, de kansen en beperkingen, maar ook de mogelijke consequenties van dit lange-termijn dossier toelichten en over de randvoorwaarden in gesprek gaan met alle belangstellenden. Meer informatie kunt u binnenkort vinden op deze website.