D66 Hilversum kritisch op begroting 2019

D66-Hilversum raadslid Hein Jaarsma hield een constructief maar zeker ook kritisch betoog over de begroting voor 2019.

Buurtbegroting

Wat D66 betreft wordt er meer vaart gemaakt met de buurtbegroting. D66 vindt namelijk een sterk wijken- en buurtenbeleid heel belangrijk. Hierbij horen het ondersteunen van buurtinitiatieven, participatie, de doorontwikkeling van buurtagenda’s enzovoort. D66 betreft vraagt wethouder Schepers zo snel mogelijk te spreken over de burgerbegroting, voor 2019 gepland met een budget van €100.000.

Mantelzorg

D66 vindt dat mantelzorg en mantelzorg-ondersteuning te weinig aandacht krijgt. D66 heeft behoefte aan visie, beleid en bijpassende middelen voor de mantelzorgondersteuning in Hilversum. D66 vindt beleid om mantelzorgers beter te ondersteunen  dringend nodig, en kondigt aan daarom binnenkort met een initiatief voorstel naar de raad te komen.

Aandacht voor diversiteit

D66 breekt een lans voor meer aandacht voor diversiteit. Zowel in de gemeenteraad, in de ambtelijke organisatie en in het beleid in het algemeen. In een motie vragen wij de burgemeester om dit te onderzoeken en hierover met de raad van gedachten te wisselen. Deze motie wordt aangenomen. Lees het volledige artikel hier.

Vaart maken met duurzaamheid

Wat D66 Hilversum betreft, wordt er meer vaart gemaakt met meer bomen, minder stenen en meer duurzaamheidsmaatregelen. D66 stelt daarom wethouder Kastje een daadkrachtig uitvoeringsplan in het vooruitzicht, dat we binnenkort als initiatiefvoorstel in discussie zullen brengen.

Bezorgdheid over ‘Italiaanse begroting’

Als we kijken naar de hele begroting voor 2019, maakt de fractie van D66 Hilversum zich zorgen. Er was ons ‘prudent financieel beleid’ beloofd, maar we zien dat over de jaren 2019, 2020 en 2021 gemeten, er 27 miljoen meer uitgegeven wordt dan voorzien in de begroting 2018. Het vooruitzicht is op dit moment een structureel negatief begrotingssaldo. Hein Jaarsma noemt dit een ‘Italiaanse begroting’ en roept op moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan, maar te kiezen oud beleid af te ronden, te bezuinigen of dingen niet te doen. Wethouder Walters wordt gevraagd wat zij verstaat onder financiële discipline en wat ze gaat doen om de begroting weer in balans en structureel gezond te krijgen.

Lees Hein’s volledige speech hier.