D66 gaat voor beter bestuur Regio Gooi en Vecht

D66 Hilversum vindt een kort lijntje tussen burger en bestuur, tussen Hilversummer en de wethouders en raadsleden heel belangrijk. We horen graag wat u er van vindt, en gebruiken dat bij het bestuur van de stad.
Bij de Regio Gooi en Vecht is het lijntje tussen inwoners en wat daar gebeurt veel langer.

D66 maakt zich al langer zorgen over wat het ‘democratisch gat’ wordt genoemd: de gekozen volksvertegenwoordigers hebben nauwelijks invloed op wat door de Regio wordt uitgevoerd. Eerlijk gezegd, vaak is dat geen probleem en weet de Regio slagvaardig en correct zijn taken uit te voeren. Maar soms gaat het ook minder goed. En omdat de Regio steeds meer taken krijgt, willen we dat democratisch gat eindelijk eens dichten.

Hoe D66 dit wil verbeteren

In de Raadsvergadering van 30 januari heeft D66 daarom twee voorstellen ingediend om hier werk van te maken.

Het eerste, is het instellen van een Regio Griffie. De Griffie is in de gemeente het organisatieonderdeel dat de Gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk. Ook zorgt de Griffie ervoor dat de Raad tijdig betrokken wordt en goed voorbereid kan vergaderen. De Regio heeft zo’n organisatieonderdeel niet. De Hilversumse Raad heeft op 30 januari ons voorstel om een Regio Griffie in te stellen unaniem gesteund.

Het tweede voorstel wil betere besluitvorming in de Regio mogelijk maken. Ten eerste: minder getrapt, dus een mindere lange weg van gemeente naar Regio, weer terug naar gemeente, en dan weer naar de Regio. Ten tweede: een betere verdeling tussen waar de Regio over gaat (in formele zin is dat nu heel weinig, in de praktijk best veel) en wat de gemeenten doen.

Taaie kost, zelfs voor Raadsleden, maar zonder een goed besluitvormingssysteem komen we niet verder.

We zijn er nog niet, overigens. Want het werkt in de Regio Gooi en Vecht zo, dat iedere Raad zijn eigen prioriteiten voor de Regio stelt. Al die prioriteiten (tientallen bij elkaar) worden in een mandje gegooid. Hierover discussiëren dan (in potentie) ruim 170 raadsleden uit de Regio, meer dan 30 wethouders en 7 burgemeesters. Daarbij worden ze ondersteund door de ambtelijke organisatie van de Regio (die ook zijn eigen ‘agenda’ heeft).

De komende week gaan we dus vrolijk verder met onze voorstellen, en zijn we in gesprek met de collega-raadsleden uit de Regio gemeenten.

Zo willen dat we beter bestuur krijgen in de Regio, dat toch een kort lijntje heeft naar alle mensen in de Gooi en Vechtstreek.