D66: Betrek buurt bij nieuwe Carolushuis!

Na jaren van onduidelijkheid wordt er nu gewerkt aan een plan voor vervanging van het Carolushuis aan de Bosdrift. Een nieuwe toekomst voor het oude verzorgingshuis is aanstaande maar de buurt is nauwelijks gehoord en betrokken. Dat dat moet beter, vindt D66 Hilversum. Woordvoerder Marianne van Vliet legt uit waarom.

Het Carolushuis is eigendom van woningcorporatie Woonzorg Nederland en werd sinds jaar en dag verhuurd aan Hilverzorg. 

Later werden met St. Philadelphia plannen gemaakt voor een mooie moderne woonzorgvoorziening. De betrokkenheid met de buurt was groot. Er zou dagbesteding komen en ook een plek voor ontmoeting en ondersteuning in de wijk. De buurt werd in dat proces goed betrokken! Het duurde alleen eindeloos lang. Hilverzorg vertrok, de woningen werden tijdelijk verhuurd, verloedering lag op de loer. D66 stelde in 2018 en in 2019 vragen hierover.

Nadat de samenwerking met stichting Philadelphia spaak was gelopen, en Hilverzorg van strategie veranderde, huurde Hilverzorg het Carolushuis terug om tijdelijk bewoners van de Boomberg te huisvesten. En werd weer aan nieuwbouwplannen gewerkt. Maar toen werd het weer stil… heel stil.

Achter de schermen werd hard gewerkt aan een nieuw plan met moderne zelfstandige zorgwoningen en verpleegzorg. Er kwam zicht op nieuwe moderne woon- en zorgvoorzieningen in dit deel van Hilversum Zuid. Zodat ouderen uit de buurt in hun buurt kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Met een mooie kans voor ontmoeting en ondersteuning voor andere buurtbewoners. D66 Hilversum is daar blij mee.

Maar hoe goed de buurt in het verleden bij de plannen werd betrokken, des te teleurstellender verloopt de participatie met de buurt nu. En dat komt niet alleen omdat dit zo lastig is vanwege de corona-beperkingen.

Buurtbewoners nauwelijks op de hoogte

“We maken hier hetzelfde mee als bij andere projecten, de regie op participatie ontbreekt”, aldus Marianne van Vliet, fractielid van D66 en woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Wonen, “er kan niet worden ingegrepen als zaken niet soepel verlopen.”

Wat gaat er dan mis? Een eerste plan is in oktober 2020 in een webinar van een uur voorgelegd waarbij slechts 14 omwonenden aanwezig waren. Het definitief ontwerp is met een brief aan een zeer beperkt deel van de buurt gepresenteerd. En dat terwijl de impact van het plan op de buurt groot is; zoals vergroting massa/bebouwingsoppervlakte, de hoogte van het gebouw, de privacy, het parkeren en de kap van bomen. Verder is onduidelijk voor wie er gebouwd gaat worden, welke voorzieningen er voor de buurt worden gepland, enz.

Het hierdoor in allerijl opgerichte en snel groeiende Buurtplatform Carolushuis is ontstemd over de gang van zaken. De buurt voelt zich niet gehoord en gezien. Er is niet of nauwelijks aandacht voor zorgen en vragen van de buurt. Een groot deel van de omwonenden weet niet eens van het plan af. Het  Buurtplatform heeft haar zorgen in een uitgebreide brief gemeld aan de gemeente. Ook plaatste zij een oproep op Nextdoor, en heeft flyers de buurt verspreid (zie bijgaande illustratie). De organisatiekracht van deze groep heeft al 86 huishoudens verenigd!

Hoe nu verder?

De omgevingsvergunning voor nieuwbouw is ondertussen aangevraagd. In deze aanvraag worden de randen van het bestemmingsplan opgezocht. Letterlijk en figuurlijk. Het plan kan met gebruikmaking van alle afwijkingsmogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan uitgevoerd worden.

Raadslid Marianne van Vliet zocht contact met het Buurtplatform Carolushuis en maakt er werk van om ervoor te zorgen dat er serieus gesproken wordt met de buurt. Zij zegt: “De leidraad Participatie “Betrek de omgeving” moet geen loze letter zijn. De gemeente hoort vooraf en tijdens het ontwikkelproces de kwaliteit van het proces in de gaten houden en bij te sturen als het met de participatie bij een project niet goed loopt. Dat lijkt nu aan de hand. Doordat de ontwikkeling binnen het bestaande bestemmingsplan mogelijk lijkt te zijn, wil dit nog niet zeggen dat dat participatie en betrokkenheid van de buurt minder belangrijk zijn. “; aldus Van Vliet.

Daarom vraagt D66 de wethouder om in te grijpen en regie te pakken op het proces, vooral door de communicatie met en afhandeling van bezwaren en vragen van het Buurtplatform ordentelijk en tijdig te laten verlopen.

“Wij willen dat het Buurtplatform goed gehoord wordt, zowel door de ontwikkelaar, Hilverzorg als door de gemeente en dat de plooien in dit mislukte proces gladgestreken worden door de wethouder.”
D66 zal tijdens het vragenhalfuurtje op 3 februari (voorafgaand aan de raadscommissie om 19.30) vragen stellen aan de wethouder. De vergadering is online via het Gemeenteportaal te volgen.