Zorgen over vernieuwing Carolushuis

Raadslid Marianne van Vliet maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond het Carolushuis. Namens D66 Hilversum heeft zij 20 augustus schriftelijke vragen aan het College ingediend.

Wat is er aan de hand?

De vernieuwing van het Carolushuis aan de Bosdrift is een belangrijk project voor de buurt en voor Zuid. Er zou een nieuwe woonvorm voor dementerende of zorg behoevende ouderen ontwikkeld worden. Ook zou het vernieuwde Carolushuis de “de buurt naar binnen te halen” en zo meer zijn dan alleen een goede buur. De plannen voor het nieuwe Carolushuis werden daarom in november vorig jaar door Philadelphia Zorg uitgebreid aan de buurt gepresenteerd.

Wat is er aan nu de hand? Op 16 augustus publiceerde de Gooi en Eemlander het bericht dat de renovatie van het Carolushuis aan de Bosdrift in Hilversum vertraging oploopt. Ook meldt de krant dat het nog niet zeker is dat Philadelphia Zorg, één van de beoogde huurders, daadwerkelijk gaat huren. Samen met zorgorganisatie De Kloek zouden zij circa 70 woningen/eenheden realiseren voor ouderen met een beperking en voor dementerende ouderen.

Kortom, een belangrijk project voor deze buurt in Zuid, waardoor ouderen langer in de eigen buurt kunnen  blijven. Ook een belangrijk project bij de vernieuwing van de zorg en welzijn taken van de gemeente.

Uitstel en mogelijk afstel vindt D66 ongewenst en ze wil graag van het College weten of zij van de oorzaken op de hoogte is en wat zij als gemeente kan doen om realisatie van zorgwoningen en buurtfunctie – door wie dan ook- gerealiseerd te krijgen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Marianne van Vliet, 06 48554242 of via [email protected].