Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Nanda Sluijsmans

Voorwoord lijsttrekker Tom Dragstra

Kansen voor alle Heerlenaren

Onze stad Heerlen kent grote uitdagingen op het gebied van sociale economische problematiek, duurzaamheid, gezondheid, woningbouw, de transitie van het stadscentrum en het belang van de wijk. De urgentie is groot om deze opgaves samen op te pakken.
In dit verkiezingsprogramma zetten we een duidelijke lijn uit voor onze plannen voor een kansrijk, groen en bruisend Heerlen. Een programma waarin we keuzes maken voor de toekomst van onze mooie stad. Een stad met een duidelijke geschiedenis waar we oog voor moeten hebben, maar ons niet blind door moeten staren. Vooruitkijken is allerbelangrijkste.
Deze verkiezingen zijn enorm belangrijk. We staan aan de vooravond van keuzes die we als stad moeten maken. Het programma Heerlen-Noord is daar een goed voorbeeld van. Het integrale programma met vijf programmalijnen (leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid) wordt de komende jaren uitgerold, waarin ingezet wordt om de komende generatie nieuw perspectief te bieden. Wij willen deskundigen, mensen uit de praktijk en inwoners van onze stad leidend laten zijn bij de uitvoering van de programmalijnen. Met dit verkiezingsprogramma sluiten we aan bij het programma Heerlen-Noord om alle Heerlenaren kansen te bieden.
Kansen in het onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt, kansen op betaalbare (huur)woningen, kansen om op te groeien in goede gezondheid, in een stad waar ruimte is om te ondernemen, voor evenementen en cultuur. Waar jong en oud mee kan doen en waar voor en met de inwoners van onze stad gewerkt wordt aan het Heerlen van morgen.
Er ligt een sterk inhoudelijk verkiezingsprogramma waarmee we na 16 maart verder willen bouwen aan Heerlen. Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun bijdragen aan het programma.
De komende jaren gaan we graag samen met u aan de slag voor het Heerlen van de toekomst. Doet u mee?

Met hartelijke groet en veel leesplezier,

Tom Dragstra
Lijsttrekker

Beeld: Jonathan Vos