Hoofdstuk 8. Financiën

De afgelopen periode zijn gemeentefinanciën mede dankzij D66 inzichtelijker geworden. Zo kunnen Heerlenaren zien waar hun geld aan uit wordt gegeven en nagaan of dit zo goed mogelijk gebeurt.
De financiële situatie was zorgelijk en wordt steeds beter door goed beleid van dit college. D66 blijft kritisch op de financiën, want een gezonde financiële huishouding is essentieel om Heerlen de volgende stappen te kunnen laten maken.
Wij zetten ons in voor investeringen die ervoor zorgen dat de werkgelegenheid, bereikbaarheid en andere voorzieningen als infrastructuur en onderwijs op peil blijven. Daarvoor maken we ruimte in de begroting. Waar mogelijk zoeken we naar andere manieren van financiering en samenwerking.

8.1 Gemeentefinanciën op orde

  • Verantwoord financieel beleid is de basis. De financiële situatie van gemeente Heerlen is de afgelopen periode behoorlijk vooruitgegaan en dat willen we in de komende periode verder verbeteren. Daarom moet het weerstandsvermogen op peil worden gehouden en mag die niet onder de norm van 2% komen.
  • Ook moet de schuldenpositie van de gemeente de komende periode naar beneden.
  • We zorgen voor een realistische investeringsagenda waarbij extra aandacht komt voor het realiseren van geplande investeringen.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om met onze lokale lasten te sturen op gewenste ontwikkelingen. Denk daarbij aan groene leges, die initiatieven die bijdragen aan onze groene ambities goedkoper maken om te realiseren.
  • Een kwalitatief goed en stabiele ambtelijke organisatie is essentieel voor de uitvoering van onze ambities. We blijven investeren om onze gemeente als aantrekkelijke werkgever om ook richting de toekomst hoogwaardig personeel aan ons te kunnen binden.
  • Om te zorgen dat de kosten van de WMO binnen de begroting blijven, worden bij de WMO eerst de moeilijke gevallen geregeld; dit zijn meestal ook de duurdere regelingen. Daarna komt de rest van het begrote budget vrij voor kleinere problemen en regelingen. Dit kan betekenen dat een deel van de echt kleine zaken met een kleine vergoeding toe moet komen.
  • D66 pleit voor een gedegen voorbereiding op herijking van het Gemeentefonds.